1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R56 (Phát hành ngày 27/06/2024)
  4. Bổ sung tiện ích “Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn” trên phần mềm với khách hàng sử dụng hóa đơn meInvoice.

Bổ sung tiện ích “Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn” trên phần mềm với khách hàng sử dụng hóa đơn meInvoice.

1. Nội dung

Chương trình bổ sung tiện ích “Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn” trên phân hệ Bán hàng, cho phép điều hướng từ phần mềm MISA ASP kế toán lên phần mềm MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà không cần thực hiện lại thao tác đăng nhập trên MISA meInvoice.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Đối với các đơn vị có sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử meInvoice, thì khi cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, người dùng thực hiện như sau:
  • Trên phân hệ Bán hàng, nhấn trỏ tại nút chức năng Tiện ích trên tab bất kỳ và chọn Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

  • Chương trình sẽ điều hướng đến tab Điều chỉnh hóa đơn của phân hệ Xử lý hóa đơn trên website MISA meInvoice Xử lý hóa đơn.

Lưu ý: Nếu phần mềm MISA ASP kế toán chưa kết nối MISA meInvoice xử lý hóa đơn thì phần mềm sẽ yêu cầu người dùng kết nối trước khi điều hướng.

  • Người dùng thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn tại đây.

 

 

Cập nhật 24/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay