1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R56 (Phát hành ngày 27/06/2024)
  4. Đáp ứng đọc dòng lệ phí của hóa đơn đặc thù (hóa đơn đăng kiểm, vé máy bay…) lên chứng từ hạch toán

Đáp ứng đọc dòng lệ phí của hóa đơn đặc thù (hóa đơn đăng kiểm, vé máy bay…) lên chứng từ hạch toán

1. Nội dung

Chương trình đáp ứng việc đọc dữ liệu từ các dòng lệ phí của hóa đơn đặc thù như hóa đơn đăng kiểm, hóa đơn máy bay để lấy lên chứng từ hạch toán, giúp dữ liệu hạch toán trên phần mềm khớp với số liệu thực tế trên hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R56: Chương trình đã đáp ứng đọc dòng lệ phí trên hóa đơn đầu vào lấy về từ các nguồn Cơ quan thuế, meInvoice – Xử lý hóa đơn hay nhập khẩu XML và các hóa đơn đầu ra lấy về từ meInvoice trên phân hệ Quản lý hóa đơn.
  • Từ phiên bản R56: Chương trình mở rộng phạm vi, cho phép đọc được các dòng lệ phí trên các hóa đơn đầu ra nhập khẩu từ XML hay đồng bộ từ Cơ quan thuế, giúp dữ liệu hạch toán khớp với hóa đơn và không cần phải chỉnh sửa thủ công.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, tab hóa đơn đầu ra, chọn hóa đơn có chứa dòng phí, lệ phí cần lập chứng từ hạch toán:

  • Khi chọn lập chứng từ hạch toán, chương trình sẽ tải lên giao diện chứng từ bao gồm cả các dòng phí, lệ phí như sau:

  • Người dùng khai báo các trường thông tin còn thiếu và cất chứng từ để hoàn thành.

 

 

Cập nhật 20/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay