1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R37 (Phát hành ngày 20/06/2023)
  4. Bổ sung tính năng kiểm tra tồn kho trên tờ khai 01/CNKD

Bổ sung tính năng kiểm tra tồn kho trên tờ khai 01/CNKD

(Tính năng mới trên phiên bản R37, phát hành ngày 20/06/2023)

1. Mục đích

Khi lập báo cáo tình hình xuất nhập tồn kho trong kỳ trên phụ lục 01-2/BK- HĐKD của tờ khai 01/CNKD, KTDV cần kiểm tra tồn kho cuối kỳ trước và đầu kỳ này xem có bị chênh lệch do phát sinh việc sửa đổi dữ liệu trong kỳ không.
Trên phiên bản cải tiến, MISA ASP Kế toán bổ sung tính năng kiểm tra tồn kho cuối kỳ trước và đầu kỳ này trên tờ khai 01/CNKD, giúp người dùng phát hiện chênh lệch để kịp thời chỉnh sửa.
Tính năng áp dụng cho cả tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R37: Khi lập báo cáo tình hình xuất nhập tồn kho trong kỳ trên phụ lục 01-2/BK- HĐKD của tờ khai 01/CNKD, KTDV phải kiểm tra thủ công tồn kho cuối kỳ trước và đầu kỳ này để phát hiện chênh lệch.
  • Từ phiên bản R37: Phần mềm hỗ trợ kiểm tra chênh lệch trên báo cáo tồn kho của phụ lục 01-2/BK- HĐKD khi thực hiện thao tác lập tờ khai 01/CNKD.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Thuế, tab Khai thuế, chọn lập tờ khai 01/CNKD

  • Chọn kỳ tính thuế, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm tự động lấy dữ liệu lên tờ khai.

  • Nhấn Cất, phần mềm sẽ tự động kiểm tra số dư đầu kỳ này so với cuối kỳ trước trên bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ trên phụ lục 01-2BK/HĐKB và hiển thị cảnh báo khi phát hiện chênh lệch.

  • Người dùng bấm xem chi tiết để kiểm tra nội dung bị chênh lệch để điều chỉnh và Cất lại chứng từ.

Như vậy, tính năng tự động kiểm tra tồn kho khi lập tờ khai 01/CNKD hỗ trợ người dùng hiệu quả bằng việc tự động phát hiện chênh lệch và cảnh báo ngay khi cất chứng từ để người dùng điều chỉnh kịp thời.

Cập nhật 14/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay