1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R37 (Phát hành ngày 20/06/2023)
 4. Thêm nhanh tài khoản chi phí ngầm định và đơn vị tính chuyển đổi khi thêm mã VTHH hàng loạt

Thêm nhanh tài khoản chi phí ngầm định và đơn vị tính chuyển đổi khi thêm mã VTHH hàng loạt

1. Mục đích

Cho phép thêm nhanh tài khoản chi phí ngầm định và đơn vị tính chuyển đổi khi thêm mã VTHH hàng loạt.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R37: Khi thêm mới VTHH, chương trình ngầm định TK chi phí là 632. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, thường xuyên phát sinh việc mua hàng không qua kho thì việc phần mềm mặc định tài khoản chi phí 632 là chưa phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh.
  Ngoài ra, thực tế thì có nhiều trường hợp VTHH khi nhập kho và xuất kho với đơn vị tính khác nhau gây khó khăn cho việc lập chứng từ và theo dõi tồn kho.
 • Từ phiên bản R37: Chương trình cho phép thêm nhanh tài khoản chi phí ngầm định và đơn vị tính chuyển đổi khi thêm mã VTHH hàng loạt, hỗ trợ người dùng hạch toán nhanh và chính xác hơn.
  Đồng thời, khi thêm mã VTHH hàng loạt, phần mềm cho phép người dùng thêm nhanh đơn vị tính chuyển đổi cho VTHH.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Hóa đơn đầu vào.
 • Tích chọn các hóa đơn cần lập chứng từ mua hàng/mua dịch vụ

 • Nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Lập chứng từ mua hàng/ mua dịch vụ.

 • Trên chứng từ mua hàng, chọn Thêm VTHH hàng loạt cho các hàng hóa chưa có trong danh mục.

 • TK Chi phí sẽ được lấy ngầm định theo tính chất của VTHH, tuy nhiên người dùng có thể thay đổi TK chi phí theo nhu cầu của đơn vị bằng cách nhấn biểu tượng trỏ xuống trên cột TK Chi phí và lựa chọn TK chi phí phù hợp.

 • Nếu VTHH có đơn vị tính chuyển đổi, người dùng nhấn Thêm trên ĐVT chuyển đổi, điền thông tin sau đó nhấn Cất.

 • Phần mềm sẽ tự động cập nhật đầy đủ đơn vị tính chính và đơn vị chuyển đổi.
Cập nhật 17/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay