1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R46 (Phát hành ngày 23/11/2023)
  4. Cho phép tự nhập “Số ngày chậm nộp” trên tờ khai bổ sung

Cho phép tự nhập “Số ngày chậm nộp” trên tờ khai bổ sung

1. Nội dung

Khi thực hiện lập tờ khai bổ sung của các Tờ khai Thuế 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/QTT-TNCN, 01/TTĐB, 03/TNDN theo thông tư 80/2021/TT-BTC và 01/CNKD theo thông tư 40/2021/TT-BTC thì chương trình cho phép người dùng có thể tự nhập giá trị “Số ngày chậm nộp” để người dùng có thể phản ánh đúng số ngày chậm nộp theo thực tế.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Xem chi tiết về hướng dẫn lập tờ khai bổ sung tại đây.
  • Khi nhấn Cất/ Tổng hợp khai bổ sung.

  • Chương trình sẽ tự động tính số ngày chậm nộp:

  • Nếu số ngày chậm nộp theo tính toán của phần mềm khớp với số ngày chậm nộp thực tế, người dùng nhấn Cất
  • Nếu số ngày chậm nộp theo tính toán của phần mềm khác với số ngày chậm nộp thực tế thì người dùng có thể chỉnh sửa lại số ngày chậm nộp cho đúng theo thực tế.
  • Nhấn Cất, phần mềm xuất hiện cảnh báo như sau:

  • Nhấn Không để tiếp tục Cất tờ khai, khi đó số ngày chậm nộp trên tờ khai vừa cất là số ngày chậm nộp theo thực tế mà người dùng nhập tay.

 

Cập nhật 21/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay