1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R46 (Phát hành ngày 23/11/2023)
 4. Lập chứng từ hạch toán từ hóa đơn điều chỉnh trên phân hệ Bán hàng

Lập chứng từ hạch toán từ hóa đơn điều chỉnh trên phân hệ Bán hàng

1. Nội dung

Chương trình cho phép lập chứng từ hạch toán  từ hóa đơn điều chỉnh giúp người dùng không cần phải hạch toán qua nhiều bước phức tạp như trước đây, giảm thao tác và dễ dàng sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R46: Đối với trường hợp hóa đơn đầu ra lấy về là hóa đơn điều chỉnh thì người dùng phải sử dụng tính năng lập hóa đơn điều chỉnh để hạch toán vào phần mềm. Sau đó, người dùng phải vào phân hệ Bán hàng, Tổng hợp, Kho để lập các chứng từ bán hàng, giảm giá, nghiệp vụ khác, phiếu nhập xuất kho để điều chỉnh doanh thu, công nợ, thuế, kho…theo nội dung điều chỉnh của hóa đơn.
 • Từ phiên bản R46: Ngay trên giao diện xem hóa đơn điều chỉnh, người dùng có thể thực hiện lập các loại chứng từ hạch toán từ hóa đơn điều chỉnh mà không cần thực hiện nhiều thao tác phức tạp như trước đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Sau khi lấy hóa đơn về phân hệ Quản lý hóa đơn, đối với các hóa đơn điều chỉnh, người dùng thực hiện chức năng “Lập hóa đơn điều chỉnh” để ghi nhận vào phần mềm, phục vụ cho việc lập tờ khai sau này.

 • Sau khi đã lập xong hóa đơn điều chỉnh, người dùng có thể nhấn vào Lập chứng từ bán hàng / bán dịch vụ/ trả lại hàng bán/ giảm giá hàng bán/ nghiệp vụ khác để lập loại loại chứng từ tương ứng với nội dung điều chỉnh của hóa đơn.

 • Chương trình sẽ tải lên chứng từ hạch toán tương ứng và tự động lấy thông tin từ hóa đơn điều chỉnh lên chứng từ.
 • Lưu ý: Tùy thuộc vào loại chứng từ người dùng chọn mà dữ liệu phần mềm lấy từ hóa đơn lên chứng từ cũng khác nhau:
  – Chứng từ bán hàng: Chỉ lấy các dòng mặt hàng có số lượng, thành tiền >= 0 và các dòng ghi chú.
  – Chứng từ bán dịch vụ: Chỉ lấy các dòng mặt hàng có tính chất dịch vụ, có số lượng >0 hoặc số lượng =0 và Thành tiền >=0. Lấy cả các dòng ghi chú.
  – Chứng từ trả lại hàng bán: Chỉ lấy các dòng mặt hàng có số lượng < 0, lấy cả dòng ghi chú.

  – Chứng từ giảm giá hàng bán: Chỉ lấy các dòng mặt hàng có số lượng = 0 và thành tiền <0, lấy cả dòng ghi chú.
  – Chứng từ nghiệp vụ khác: Chỉ lấy các dòng mặt hàng có Thành tiền hoặc Tiền chiết khấu hoặc tiền thuế GTGT khác 0, không lấy dòng ghi chú.

 • Người dùng điều chỉnh lại thông tin cho phù hợp và nhấn Cất để lưu lại chứng từ.
 • Ngoài ra, với những hóa đơn điều chỉnh trên tab Hóa đơn của phân hệ Bán hàng, người dùng cũng có thể thực hiện lập loại chứng từ hạch toán theo nhu cầu:

Cập nhật 25/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay