1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R46 (Phát hành ngày 23/11/2023)
 4. Tự động lấy hóa đơn lên Bảng kê giảm thuế GTGT

Tự động lấy hóa đơn lên Bảng kê giảm thuế GTGT

1. Nội dung

Cho phép tự động lấy hóa đơn lên Bảng kê giảm thuế GTGT khi đó là hóa đơn giảm thuế và được lấy từ chức năng “Lấy hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ”.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R46: Khi người dùng lập hóa đơn giảm thuế để thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn đã phát sinh cùng năm trước đó thì thông tin của hóa đơn thay thế/điều chỉnh cũng không được tự động lấy lên Bảng kê giảm thuế GTGT khi lập tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, 01/CNKD cho kỳ đã phát sinh hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh, mà người dùng phải tự điền thủ công dễ gây sai sót hoặc thiếu.
  Ví dụ: Người dùng lập hóa đơn giảm thuế trong tháng 8/2023 để thay thế cho hóa đơn giảm thuế phát sinh tháng 7/2023 thì khi lập tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, 01/CNKD tháng 7, người dùng chọn chức năng “Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ” để lấy hóa đơn thay thế tháng 8 lên bảng kê bán ra của tờ khai tháng 7. Tuy nhiên, hóa đơn thay thế được lập vào tháng 8 này lại không được tự động lấy lên Bảng kê giảm thuế GTGT mà người dùng phải tự điền thủ công.
 • Từ phiên bản R46: Khi người dùng lấy hóa đơn lên tờ khai từ chức năng “Lấy hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ” mà hóa đơn đó là hóa đơn giảm thuế theo Nghị quyết 101/2023/QH15 thì phần mềm sẽ tự động lấy hóa đơn đó lên bảng kê giảm thuế GTGT. (Áp dụng cho các tờ khai 01/GTGT,  04/GTGT, 01/CNKD)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Chức năng “Lấy hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ” trên tờ khai 01/GTGT, 04/GTGT, 01/CNKD được cải tiến sẽ tự động lấy Bảng kê giảm thuế những thông tin từ hóa đơn điều chỉnh/thay thế được chọn trong kỳ kê khai.

Bài hướng dẫn này sẽ thực hiện trên tờ khai 01/GTGT, thao tác tương tự trên tờ khai 04/GTGT và 01/CNKD.

 • Trên giao diện lập tờ khai 01/GTGT, nhấn “Chọn hóa đơn thay thế/ điều chỉnh khác kỳ”:

 • Chương trình sẽ tải lên danh sách hóa đơn thay thế/điều chỉnh và ngầm định chọn toàn bộ hóa đơn thay thế/điều chỉnh trong kỳ như sau:

 • Người dùng có thể bỏ chọn với những hóa đơn không muốn lấy lên tờ khai.
 • Nhấn Đồng ý
 • Chương trình tự động cập nhật thông tin từ hóa đơn thay thế/điều chỉnh được chọn lên Bảng kê giảm thuế BKGT/NQ101/2023/QH15 như sau:

 • Và cập nhật lên phụ lục PL101/2023/QH15 như sau:

 • Người dùng chỉ nhấn Cất tờ khai là hoàn thành công việc mà không mất công nhập tay thủ công như trước đây.
Cập nhật 21/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay