1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R33
  4. Cho phép kê khai hóa đơn đầu ra thay thế/điều chỉnh khác kỳ vào kỳ kê khai của hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh trên tờ khai 01/CNKD theo TT40/2021

Cho phép kê khai hóa đơn đầu ra thay thế/điều chỉnh khác kỳ vào kỳ kê khai của hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh trên tờ khai 01/CNKD theo TT40/2021

1. Mục đích

Cho phép hóa đơn điều chỉnh/ thay thế khác kỳ có thể được kê khai vào kỳ phát sinh hóa đơn gốc (hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế).
Áp dụng đối với tờ khai thuế 01/CNKD (tờ khai lần đầu hoặc bổ sung) theo Thông tư 40/2021/TT-BTC từ kỳ kê khai thuế năm 2022.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R33: Khi phát hiện hóa đơn sai sót, khách hàng lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh. Tuy nhiên do ngày lập hóa đơn thay thế/ điều chỉnh không thuộc cùng kỳ kê khai thuế với hóa đơn bị thay thế/ bị điều chỉnh nên người dùng không thể kê khai hóa đơn đó vào cùng kỳ tính thuế của hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh.
  • Từ phiên bản R33: Phần mềm cho phép kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ lên tờ khai lần đầu/bổ sung của kỳ phát sinh hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh, thay vì chỉ được kê khai vào kỳ phát sinh hóa đơn thay thế/điều chỉnh. Từ đó, người dùng có thể lập tờ khai thuế một cách chính xác, đảm bảo đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Các thực hiện vui lòng tham khảo tương tự tại đây.

Cập nhật 13/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay