1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R33
 4. Cho phép kê khai hóa đơn điều chỉnh/ thay thế khác kỳ vào kỳ kê khai của hóa đơn bị điều chỉnh/ thay thế trên tờ khai 01/GTGT theo TT80/2021

Cho phép kê khai hóa đơn điều chỉnh/ thay thế khác kỳ vào kỳ kê khai của hóa đơn bị điều chỉnh/ thay thế trên tờ khai 01/GTGT theo TT80/2021

1. Mục đích

Cho phép hóa đơn điều chỉnh/ thay thế khác kỳ có thể được kê khai vào kỳ phát sinh hóa đơn gốc (hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế).
Áp dụng đối với tờ khai thuế 01/GTGT (tờ khai lần đầu hoặc bổ sung) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC từ kỳ kê khai thuế năm 2022.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R33: Khi phát hiện hóa đơn sai sót, khách hàng lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh. Tuy nhiên do ngày lập hóa đơn thay thế/ điều chỉnh không thuộc cùng kỳ kê khai thuế với hóa đơn bị thay thế/ bị điều chỉnh nên người dùng không thể kê khai hóa đơn đó vào cùng kỳ tính thuế của hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh.
 • Từ phiên bản R33: Phần mềm cho phép kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ lên tờ khai lần đầu/bổ sung của kỳ phát sinh hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh, thay vì chỉ được kê khai vào kỳ phát sinh hóa đơn thay thế/điều chỉnh. Từ đó, người dùng có thể lập tờ khai thuế một cách chính xác, đảm bảo đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp 1: Hóa đơn thay thế/điều chỉnh được lấy lên tờ khai 01/GTGT lần đầu

Ví dụ minh họa:
Hóa đơn số 01 lập ngày 15/01/2023
Hóa đơn số 02 lập ngày 10/02/2023 điều chỉnh cho hóa đơn số 01.
Ngày 20/02/2023 người dùng lập tờ khai tháng 1, để chọn hóa đơn số 02 lên bảng kê bán ra, người dùng chọn chức năng chọn hóa đơn thay thế khác kỳ.

 • Trên phân hệ Thuế, chọn tab Khai thuế.

 • Tại nút chức năng Lập tờ khai, chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

 • Chọn kỳ tính thuế, nhấn Đồng ý

 • Phần mềm sẽ tải lên trang tờ khai tương ứng. Tại đây, người dùng chọn tab BKBR_01-1/GTGT. Sau đó nhấn Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ.

 • Phần mềm sẽ tự động tải lên các hóa đơn thay thế/điều chỉnh chưa kê khai trên tờ khai 01/GTGT khác kỳ.  Người dùng tích chọn các hóa đơn cần kê khai. Nhấn Đồng ý

 • Phần mềm sẽ tự động tải các thông tin hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên bảng kê bán ra của tờ khai 01/GTGT.
 • Tại đây người dùng có thể kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất để hoàn thành thao tác.

Trường hợp 2: Hóa đơn thay thế/điều chỉnh được lấy lên tờ khai 01/GTGT bổ sung

Ví dụ minh họa:
Hóa đơn số 01 lập ngày 15/01/2023.
Ngày 15/02/2023 người dùng lập tờ khai tháng 1.
Hóa đơn số 02 lập ngày 20/02/2023 điều chỉnh cho hóa đơn số 01. Ngày 23/02/2023 người dùng lập tờ khai bổ sung tháng 1, để chọn hóa đơn số 02 lên bảng kê bán ra, người dùng thực hiện chức năng chọn hóa đơn thay thế khác kỳ.

 • Trên phân hệ Thuế, chọn tab Khai thuế.

 • Tại nút chức năng Khai bổ sung, chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

 • Chọn kỳ tính thuế, nhấn Đồng ý

 • Phần mềm sẽ tải lên trang tờ khai tương ứng. Tại đây, người dùng chọn tab BKBR_01-1/GTGT.
 • Sau đó nhấn Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ.

 • Phần mềm sẽ tự động tải lên các hóa đơn thay thế/điều chỉnh chưa kê khai trên tờ khai 01/GTGT khác kỳ.  Người dùng tích chọn các hóa đơn cần kê khai. Nhấn Đồng ý

 • Phần mềm sẽ tự động tải các thông tin hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên bảng kê bán ra của tờ khai 01/GTGT.
 • Tại đây người dùng có thể kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất để hoàn thành thao tác.

Chú ý:
Để chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh có ngày hóa đơn khác kỳ kê khai thuế với hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh có mặt hàng không tính thuế, người dùng chọn form “Chọn CT không tính thuế” trên tờ khai lần đầu/bổ sung để tích chọn hóa đơn lên tờ khai.

Cập nhật 12/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay