1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R33
 4. Cho phép kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ vào kỳ kê khai của hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh trên tờ khai 04/GTGT theo thông tư 80/2021

Cho phép kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ vào kỳ kê khai của hóa đơn bị thay thế/điều chỉnh trên tờ khai 04/GTGT theo thông tư 80/2021

1. Mục đích

Cho phép hóa đơn điều chỉnh/ thay thế khác kỳ có thể được kê khai vào kỳ phát sinh hóa đơn gốc (hóa đơn bị điều chỉnh/bị thay thế).
Áp dụng đối với tờ khai thuế 04/GTGT (tờ khai lần đầu hoặc bổ sung) theo Thông tư 80/2021/TT-BTC từ kỳ kê khai thuế năm 2022.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R33: Khi phát hiện hóa đơn sai sót, khách hàng lập hóa đơn thay thế/điều chỉnh. Tuy nhiên do ngày lập hóa đơn thay thế/ điều chỉnh không thuộc cùng kỳ kê khai thuế với hóa đơn bị thay thế/ bị điều chỉnh nên người dùng không thể kê khai hóa đơn đó vào cùng kỳ tính thuế của hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh.
 • Từ phiên bản R33: Phần mềm cho phép kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ lên tờ khai lần đầu/bổ sung của kỳ phát sinh hóa đơn bị thay thế/bị điều chỉnh, thay vì chỉ được kê khai vào kỳ phát sinh hóa đơn thay thế/điều chỉnh. Từ đó, người dùng có thể lập tờ khai thuế một cách chính xác, đảm bảo đúng nghĩa vụ thuế với nhà nước.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp 1: Hóa đơn thay thế/điều chỉnh được lấy lên tờ khai 01/GTGT lần đầu
 • Trên phân hệ Thuế, chọn tab Khai thuế.
 • Tại nút chức năng Lập tờ khai, chọn Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu 04/GTGT

 • Chọn kỳ tính thuế, nhấn Đồng ý

 • Phần mềm sẽ tải lên trang tờ khai tương ứng. Tại đây, người dùng chọn tab BKBR_04-1/GTGT. Sau đó nhấn Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ.

 • Phần mềm sẽ tự động tải lên các hóa đơn thay thế/điều chỉnh chưa kê khai trên tờ khai 04/GTGT khác kỳ.  Người dùng tích chọn các hóa đơn cần kê khai. Nhấn Đồng ý

 • Phần mềm sẽ tự động tải các thông tin hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên bảng kê bán ra của tờ khai 04/GTGT.
 • Tại đây người dùng có thể kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất để hoàn thành thao tác.

Trường hợp 2: Hóa đơn thay thế/điều chỉnh được lấy lên tờ khai 01/GTGT bổ sung
 • Trên phân hệ Thuế, chọn tab Khai thuế.
 • Tại nút chức năng Khai bổ sung, chọn Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu 04/GTGT

 • Chọn kỳ tính thuế, nhấn Đồng ý

 • Phần mềm sẽ tải lên trang tờ khai tương ứng. Tại đây, người dùng chọn tab BKBR_04-1/GTGT.
 • Sau đó nhấn Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ.

 • Phần mềm sẽ tự động tải lên các hóa đơn thay thế/điều chỉnh chưa kê khai trên tờ khai 01/GTGT khác kỳ.  Người dùng tích chọn các hóa đơn cần kê khai. Nhấn Đồng ý

 • Phần mềm sẽ tự động tải các thông tin hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên bảng kê bán ra của tờ khai 01/GTGT.
 • Tại đây người dùng có thể kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất để hoàn thành thao tác.

Cập nhật 13/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay