1. Trang chủ
 2. 6. Hướng dẫn chế độ kế toán, xuất hóa đơn và kê khai thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 3. Đáp ứng chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Thông tư 88/2021/TT-BTC)
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. Tính năng mới_Gói dành cho Doanh nghiệp thuê KTDV
 4. RC4 (Phát hành ngày 05/01/2022)
 5. Đáp ứng chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Thông tư 88/2021/TT-BTC)

Đáp ứng chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Thông tư 88/2021/TT-BTC)

I. Mục đích và đối tượng áp dụng

 • Mục đích: Đáp ứng chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.
 • Đối tượng áp dụng:
  • Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.

II. Các nội dung chính

1. Tạo mới dữ liệu kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC

2. Khai báo thông tin ban đầu

3. Phân quyền sử dụng trên ASP Kế toán

4. Các nghiệp vụ chính trên phần mềm theo từng phân hệ

5. Hướng dẫn in chứng từ, báo cáo theo quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC

Cập nhật 16/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay