1. Trang chủ
 2. Doanh nghiệp đăng ký sử dụng miễn phí AMIS Kế toán trong 01 năm tài chính

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng miễn phí AMIS Kế toán trong 01 năm tài chính

1. Nội dung

Hướng dẫn doanh nghiệp/hộ cá nhân đăng ký sử dụng miễn phí phần mềm AMIS Kế toán (gói dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ) trong 01 năm tài chính.

2. Các bước thực hiện

1. Thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

 • Truy cập website asp.misa.vn, tại mục AMIS Kế toán, chọn Nhận miễn phí.

 • Chọn loại hình hoạt động của đơn vị.

 • Khai báo thông tin đơn vị.
  • MISA sẽ gửi thông tin đăng nhập AMIS Kế toán qua email của Người đại diện theo pháp luật (email, số điện thoại của người đại diện theo pháp luật sẽ là email, số điện thoại đăng nhập AMIS Kế toán)
  • Số điện thoại liên lạc: MISA sẽ liên lạc với khách hàng khi cần qua số điện thoại khai báo tại đây (nên để số điện thoại di động)

 • Để nhận miễn phí 01 năm tài chính sử dụng AMIS Kế toán online thì đơn vị cần hợp tác với kế toán dịch vụ. Vui lòng trả lời câu đơn vị bạn đã thuê đơn vị kế toán dịch vụ chưa?

 • Nếu đã thuê kế toán dịch vụ thực hiện như sau:

Tải video hướng dẫn tại đây.

 • Nếu chưa thuê kế toán dịch vụ thực hiện như sau:

Tải video hướng dẫn tại đây.

2. Sau khi đăng ký: Nếu đã thuê/chọn được Kế toán dịch vụ trên nền tảng, đơn vị sẽ được sử dụng phần mềm AMIS Kế toán.

Nếu chưa thuê/chọn được KTDV trên nền tảng, đơn vị sẽ chưa được sử dụng phần mềm AMIS Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính.

3. Lưu ý chung

1. Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ, đơn vị sẽ có tối đa 02 tài khoản truy cập:

 • 1 Tài khoản admin có quyền gửi chứng từ và xem báo cáo: Tài khoản này lấy theo thông tin đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán.
 • 1 tài khoản chỉ có quyền gửi chứng từ: Tài khoản này do admin AMIS kế toán của đơn vị phân quyền.

2. Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc:

 • 02 cơ sở dữ liệu/1 năm tài chính.
 • 01 dữ liệu do chương trình tạo sẵn khi đăng ký nhận miễn phí hoặc mua gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ.
 • Sau đó, Kế toán dịch vụ hoặc doanh nghiệp tự tạo thêm các cơ sở dữ liệu khác theo nhu cầu quản lý. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Đơn vị phải hợp tác với Kế toán dịch vụ đang hoạt động trên nền tảng MISA ASP mới được sử dụng miễn phí phần mềm AMIS Kế toán (gói dành cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ) trong 01 năm tài chính.

Cập nhật 14/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?