1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R52 (Phát hành ngày 29/03/2024)
 4. Bổ sung mẫu Sổ Nhật ký chung thể hiện mỗi bút toán kép Nợ/Có hiển thị trên 1 dòng

Bổ sung mẫu Sổ Nhật ký chung thể hiện mỗi bút toán kép Nợ/Có hiển thị trên 1 dòng

1. Nội dung

Chương trình cho phép người dùng có thể lựa chọn xem mẫu sổ Nhật ký chung có hiển thị bút toán kép Nợ/Có trên cùng một dòng để giúp người dùng in ấn và lưu trữ gọn gàng hơn.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Xem Sổ Nhật ký chung bằng một trong hai cách sau:
  – Vào phân hệ Tổng hợp/Báo cáo/Sổ sách kế toán
  – Vào phân hệ Báo cáo/Tổng hợp/Sổ sách kế toán
 • Tại bước khai báo tham số, người dùng tích chọn “Hiển thị bút toán kép Nợ/Có trên một dòng

 • Nhấn Xem báo cáo, chương trình sẽ tải lên Sổ nhật ký chung với bút toán Nợ/Có hiển thị trên cùng một dòng báo cáo:

 • Trường hợp không tích chọn “Hiển thị bút toán kép Nợ/Có trên một dòng” như ngầm định của phần mềm thì Sổ nhật ký chung vẫn hiện thị bút toán kép Nợ/Có trên 2 dòng như sau:

Cập nhật 25/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay