1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R47
  4. Cho phép lập tờ khai đối với doanh nghiệp mới thành lập

Cho phép lập tờ khai đối với doanh nghiệp mới thành lập

1. Nội dung

Chương trình cho phép lập tờ khai đối với trường hợp “Ngày khóa sổ” nằm trong khoảng thời gian tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của kỳ tính thuế  (“Từ ngày” của kỳ tính thuế<= Ngày khóa sổ <= “Đến ngày” của kỳ tính thuế).

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Ví dụ doanh nghiệp thành lập tháng 11 năm 2023 và tạo bộ dữ liệu có ngày bắt đầu dữ liệu là 05/11/2023 trên phần mềm MISA ASP kế toán:

Khi đó phần mềm vẫn cho phép doanh nghiệp lập tờ khai quý 4 (01/10/2023 – 31/12/2023).

Tuy nhiên, phần mềm sẽ không cho phép doanh nghiệp lập tờ khai quý 3 (01/07/2023 – 30/09/2023) do ngày bắt đầu dữ liệu sau thời gian kỳ khai thuế quý 3, phần mềm xuất hiện cảnh báo như sau:

 

 

Cập nhật 05/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay