1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R47
  4. Khi nhập khẩu bảng tính lương từ excel, phần mềm tự động cập nhật các cột dữ liệu theo mẫu bảng lương mới nhất trên phần mềm và tự động ghép với các cột tương ứng trên tệp excel

Khi nhập khẩu bảng tính lương từ excel, phần mềm tự động cập nhật các cột dữ liệu theo mẫu bảng lương mới nhất trên phần mềm và tự động ghép với các cột tương ứng trên tệp excel

1. Nội dung

Nhiều đơn vị sẽ sửa mẫu bảng lương trên phần mềm theo nhu cầu sử dụng của đơn vị (thêm bớt, thay đổi tên cột) thì khi thực hiện nhập khẩu bảng tính lương từ excel, tại bước ghép dữ liệu, phần mềm sẽ cập nhật tên các cột trên phần mềm giống như trên bảng lương sau khi đã sửa mẫu và tự động ghép dữ liệu được với các cột tương ứng trên excel.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Đơn vị có mẫu bảng lương riêng và tính lương trên excel sẽ cần sửa lại mẫu bảng lương trên phần mềm cho khớp nội dung các cột trên file excel và trên phần mềm. Khi đó người dùng cần thực hiện sửa mẫu bảng lương trước khi nhập khẩu bảng lương vào phần mềm

  • TTại bước ghép dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị Tên các cột cần ghép theo tên cột sau khi đã sửa mẫu bảng lương, thay vì vẫn hiển thị tên cột ngầm định của chương trình như trước đây.

  •  Khi tên cột đã sửa trên phần mềm và tên cột trên tệp excel giống nhau thì phần mềm sẽ tự động ghép luôn mà người dùng không cần phải tự ghép bằng tay

  • Ngoài ra, ngay sau khi người dùng sửa mẫu bảng lương trên phần mềm thành công, thì tệp mẫu dữ liệu bảng lương trên phần mềm cũng được cập nhật . Người dùng có thể thực hiện Tải tệp dữ liệu bảng lương về để nhập liệu cho khớp với mẫu bảng lương trên phần mềm.

 

Cập nhật 05/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay