1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R47
 4. Nhập khẩu sao kê ngân hàng từ excel

Nhập khẩu sao kê ngân hàng từ excel

1. Nội dung

Chương trình cho phép KTDV nhập khẩu trực tiếp các giao dịch thu, chi tiền gửi ngân hàng, chuyển tiền nội bộ trực tiếp từ file excel để tiết kiệm thời gian nhập liệu, hạn chế thao tác trên chương trình. Ngoài ra, chương trình cũng cho phép KTDV sửa trực tiếp tại bước kiểm tra nếu có sai sót mà không phải nhập khẩu lại từ đầu.

1. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Tiền gửi, tab Giao dịch chưa lập CT, chọn chức năng Nhập khẩu sao kê từ Excel:

 

 • Chương trình hiển thị giao diện Nhập khẩu sao kê từ Excel:
  • Bước 1: Chọn Tệp nguồn:
   • Kéo thả tệp excel vào mục Chọn tệp excel. Nhấn Tải tệp mẫu để tải tệp mẫu về máy tính hoặc tải trực tiếp file sao kê của ngân hàng lên và chọn ghép với cột tương ứng trên phần mềm.
   • Nhấn Tiếp tục.

 • Bước 2: Ghép dữ liệu:
  • Chương trình sẽ tự động ghép các cột trên tệp dữ liệu với các cột trên phần mềm hoặc người dùng có thể tự thực hiện ghép cột nếu như tên cột trên file excel khác với tên cột trên phần mềm.
  • Nhấn Tiếp tục.

 • Bước 3: Kiểm tra và cập nhật:
  • Chương trình sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của các dòng thông tin trên file nhập khẩu và trả về kết quả.
  • Các dòng đầy đủ thông tin sẽ được tự động lập chứng từ hạch toán, các dòng thiếu thông tin có thể nhập khẩu tạm và lập chứng từ sau.
  • Tại tab Thiếu thông tin: Là nơi chứa các dòng thông tin nhập khẩu chưa đầy đủ thông tin: Ngày, Số tiền, Diễn giải, Đối tượng, Tài khoản đối ứng. Người dùng có thể sửa trực tiếp các thông tin trên tab này mà không cần phải sửa trên file excel rồi nhập khẩu lại như trước đây.

 • Nhấn Nhập dữ liệu

 • Chương trình sẽ trả về kết quả.

 • Các dòng thiếu thông tin sẽ được nhập khẩu vào tab Giao dịch chưa lập CT để người dùng có thể bổ sung thông tin và lập chứng từ sau.
 • Với các dòng đầy đủ thông tin, phần mềm sẽ tự động lập chứng từ hạch toán theo quy tắc như sau:
  – Các giao dịch có tài khoản đối ứng là 111 thì sẽ tạo phiếu thu/chi tiền mặt
  – Các giao dịch có tài khoản đối ứng là 112 thì sẽ tạo chứng từ chuyển tiền nội bộ
  – Các giao dịch khác thì sẽ tạo chứng từ Thu tiền gửi/Ủy nhiệm chi
Cập nhật 05/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay