1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R47
  4. “Người mua hàng” trên tab Hóa đơn của Chứng từ bán hàng tự động lấy theo trường “Người liên hệ/Người nộp tiền” trên Chứng từ bán hàng

“Người mua hàng” trên tab Hóa đơn của Chứng từ bán hàng tự động lấy theo trường “Người liên hệ/Người nộp tiền” trên Chứng từ bán hàng

1. Nội dung

Thông tin “Người mua hàng” trên tab hóa đơn của chứng từ bán hàng có thể tự động lấy theo trường “Người liên hệ” trên tab Chứng từ ghi nợ hoặc “Người nộp” tại tab Phiếu thu và tự động cập nhật khi có thay đổi tại các tab này.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R47: Trước đây, thông tin “Người mua hàng” sẽ được ngầm định lấy từ “Người liên hệ” trên danh mục khách hàng. Tuy nhiên, có trường hợp người liên hệ của KH thay đổi thường xuyên (ví dụ mã “Khách lẻ”) nên người dùng không khai báo trong danh mục khách hàng. Khi đó, người dùng sẽ phải tự gõ tay cả thông tin “Người liên hệ”/”Người mua” trên tab Chứng từ hạch toán và tab Hóa đơn.
  • Từ phiên bản R47: Thông tin “Người mua hàng” tự động cập nhật theo thông tin “Người liên hệ” trên tab Chứng từ ghi nợ (trường hợp chưa thu tiền) hoặc “Người nộp” trên tab Phiếu thu (trường hợp thu tiền ngay). Người dùng vẫn có thể sửa đổi thông tin “Người mua hàng” trên tab hóa đơn như trước đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên giao diện chứng từ bán hàng, tại tab Chứng từ ghi nợ/Phiếu thu
  • Điền thông tin Người nộp(1) / Người liên hệ(2) nếu chưa khai báo thông tin Người liên hệ trên danh mục khách hàng.

  • Phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin Người mua hàng tại tab hóa đơn theo thông tin Người nộp/Người liên hệ như sau:

  • Nếu thực tế thông tin Người mua hàng khác với thông tin Người nộp/ Người liên hệ, người dùng có thể sửa thông tin tùy ý mà không ảnh hưởng đến tab Phiếu thu/ Chứng từ ghi nợ.
Cập nhật 05/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay