1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R42 (Phát hành ngày 18/09/2023)
 4. Cho phép tra cứu trạng thái hóa đơn trên MISA ASP Kế toán

Cho phép tra cứu trạng thái hóa đơn trên MISA ASP Kế toán

Tính năng trên phiên bản R42, phát hàng ngày 18/09/2023

1. Mục đích

Chương trình bổ sung tính năng cập nhật trạng thái mới nhất của hóa đơn đầu ra. Trước đây sau khi cập nhật trạng thái lúc hóa đơn được lấy về, nếu hóa đơn có phát sinh thay đổi trạng thái ( hủy, điều chỉnh…) thì người dùng không thể cập nhật lại được trạng thái mới nhất của hóa đơn.
Từ phiên bản R42, phần mềm bổ sung tính năng cho phép cập nhật trạng thới mới nhất của hóa đơn đầu ra để người dùng chủ động điều chỉnh số liệu, tránh phát sinh sai sót.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Lưu ý:
  – Chương trình chỉ hỗ trợ kiểm tra hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
  – Khi thực hiện kiểm tra trạng thái hàng loạt hóa đơn, phần mềm chỉ cho phép chọn tối đa 100 hóa đơn.
2.1. Kiểm tra trạng thái một hóa đơn
 • Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Hóa đơn đầu ra.
 • Nhấn trỏ xuống tại dòng tương ứng trên cột chức năng, chọn Kiểm tra lại trạng thái hóa đơn.

 • Chương trình tải lên hộp thoại yêu cầu tải công cụ tra cứu hóa đơn
 • Nhấn Tải ngay

 • Nhấn vào tệp vừa tải về để cài đặt công cụ tra cứu hóa đơn

 • Sau khi cài đặt công cụ, khi người dùng chọn Kiểm tra lại trạng thái hóa đơn, phần mềm hiển thị thông báo bật công cụ tra cứu trạng thái hóa đơn:

 • Tích chọn luôn cho phép mở công cụ này. Chọn Open
 • Khi người dùng nhấn Tra cứu lại trạng thái hóa đơn, phần mềm hiển thị thông báo đang xử lý như sau:

 • Chương trình sẽ tự động dựa vào thông tin hóa đơn để tra cứu trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn và trả về kết quả như sau:

2.2. Kiểm tra trạng thái hàng loạt hóa đơn
 • Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Hóa đơn đầu ra.
 • Tích chọn các hóa đơn cần xem trạng thái
 • Nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Kiểm tra lại trạng thái hóa đơn

 • Chương trình tải lên hộp thoại yêu cầu tải công cụ tra cứu hóa đơn
 • Nhấn Tải ngay và thực hiện các thao tác cài đặt như hướng dẫn ở trên
 • Sau khi cài đặt thành công và cho phép phần mềm mở công cụ, người dùng nhấn Tra cứu lại trạng thái hóa đơn , chương trình hiển thị thông báo đang xử lý như sau:

 • Chương trình sẽ tự động dựa vào thông tin hóa đơn để tra cứu trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn và trả về kết quả ở cột trạng thái như sau:

Cập nhật 18/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay