1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R42 (Phát hành ngày 18/09/2023)
 4. Tiền lãi của khế ước vay hạch toán qua TK 331 được lấy lên Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay và Bảng kê chứng từ theo khế ước vay

Tiền lãi của khế ước vay hạch toán qua TK 331 được lấy lên Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay và Bảng kê chứng từ theo khế ước vay

Tính năng trên phiên bản R42, phát hành ngày 18/09/2023

1. Nội dung

Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay và Bảng kê chứng từ theo khế ước vay sẽ thể hiện được giá trị tiền lãi của khế ước vay hạch toán qua TK 331.

2. Chi tiết thay đổi

Hiện nay, một số ngân hàng sẽ thực hiện xuất hóa đơn cho phần tiền lãi cho vay. Khi nhân được hóa đơn, kế toán sẽ thực hiện hạch toán như sau:
– Ghi nhận số tiền lãi phải trả ngân hàng : Nợ TK 635/ Có TK 331
– Khi trả lãi: Nợ TK 331/ Có TK 112

 • Trước phiên bản R42: Số tiền lãi đã trả trên Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay và Bảng kê chứng từ theo khế ước vay chỉ lấy số liệu từ các chừng từ hạch toán Nợ tài khoản hạch toán lãi vay/ Có TK 111,112.
  Do đó, nếu kế toán hạch toán Nợ TK 331/ Có TK 112 thì số liệu sẽ không được lấy lên báo cáo.
 • Từ phiên bản R42: Chương trình thay đổi cách lấy số liệu của cột “Đã trả lãi” trên Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay và cột “Lãi đã trả” trên Bảng kê chứng từ theo khế ước vay để có thể lấy được Số tiền lãi của khế ước vay khi hạch toán qua tài khoản 331 với điều kiện chứng từ trả lãi hạch toán Nợ TK 331/ Có TK 111,112 và chọn đúng Đối tượng cho vay của khế ước vay đó.
  • Trên Báo cáo tổng hợp tình hình khế ước vay:

  • Trên Bảng kê chứng từ theo khế ước vay :
Cập nhật 18/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay