1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R42 (Phát hành ngày 18/09/2023)
 4. Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung cho tờ khai thuế giá trị gia tăng 03/GTGT

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung cho tờ khai thuế giá trị gia tăng 03/GTGT

Tính năng trên phiên bản R42, phát hàng ngày 18/09/2023

1. Mục đích

Chương trình cho phép lập tờ khai bổ sung của Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT) để điều chỉnh lại thông tin trong trường hợp có sai lệch sau khi lập tờ khai 03/GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC với kỳ kê khai từ năm 2022 trở đi.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Thuế, nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Khai bổ sung, chọn Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

 • Chọn kỳ tính thuế
 • Chọn cách lấy số liệu:
  Lấy theo dữ liệu mới nhất: Dữ liệu trên tờ khai bổ sung sẽ được lấy theo dữ liệu mới nhất ngay tại thời điểm lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên tờ khai bổ sung, phần mềm sẽ ngầm định chọn toàn bộ chứng từ doanh thu và chứng từ giá vốn.
  Lấy theo tờ khai gần nhất: Dữ liệu trên tờ khai bổ sung sẽ được lấy từ toàn bộ dữ liệu của tờ khai liền trước (Ví dụ tờ khai bổ sung lần 1 sẽ được lấy toàn bộ dữ liệu từ tờ khai lần đầu)
 • Nhấn Đồng ý

 • Chương trình sẽ tải lên Tờ khai thuế 03/GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT) bản bổ sung.

 • Trên tờ khai bổ sung, người dùng có thể sửa đổi giá trị tại các chỉ tiêu một cách trực tiếp.

 • Đối với chỉ tiêu [22] Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra, người dùng có thể thực hiện sửa bằng cách nhấn vào Chọn CT doanh thu và thực hiện tích thêm hoặc bớt chứng từ.

 • Tương tự,người dùng sửa chỉ tiêu [23]  Giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng cách nhấn vào Chọn CT giá vốn và thực hiện tích thêm hoặc bớt chứng từ.

 • Nhấn Đồng ý để lưu chứng từ đã chọn.
 • Nhấn Cất để lưu lại tờ khai.

 

Cập nhật 15/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay