1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R55 (Phát hành ngày 15/06/2024)
 4. Cho phép xóa, sửa hóa đơn/hóa đơn điều chỉnh khi đã phát hành để hạch toán lại khi có nhu cầu

Cho phép xóa, sửa hóa đơn/hóa đơn điều chỉnh khi đã phát hành để hạch toán lại khi có nhu cầu

1. Nội dung

Chương trình cho phép xóa, sửa hóa đơn/hóa đơn điều chỉnh khi đã phát hành đối với các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R55: Phần mềm đã cho phép người dùng có thể thực hiện xóa/chỉnh sửa đối với các hóa đơn lập kèm chứng từ bán hàng/ bán dịch vụ đã phát hành trên phân hệ quản lý hóa đơn đầu ra. Tuy nhiên với các hóa đơn lập từ hóa đơn hủy hoặc hóa đơn điều chỉnh thì người dùng không thể thực hiện xóa hay chỉnh sửa.
 • Từ phiên bản R55: Chương trình mở rộng phạm vi thực hiện chức năng xóa, sửa đối với hóa đơn/hóa đơn điều chỉnh giúp người dùng có thể chỉnh sửa thông tin hóa đơn trong trường hợp phát sinh sai sót trong bước hạch toán.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Trên phân hệ Bán hàng, tab Hóa đơn người dùng có thể thực hiện xóa, sửa từng hóa đơn điều chỉnh/hóa đơn mới đã phát hành hoặc thực hiện xóa hàng loạt.

Sửa hóa đơn điều chỉnh/ hóa đơn mới đã phát hành

 • Trên giao diện xem chi tiết hóa đơn điều chỉnh/ hóa đơn mới đã phát hành, nhấn Sửa:

 • Chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Chọn để chỉnh sửa hóa đơn.

Lưu ý: Phần mềm chỉ cho phép sửa hóa đơn đã phát hành/đã cấp mã

Xóa hóa đơn điều chỉnh/ hóa đơn mới đã phát hành

Xóa một hóa đơn điều chỉnh/ hóa đơn mới đã phát hành
 • Trên giao diện chi tiết của hóa đơn điều chỉnh/ hóa đơn mới đã phát hành, tại nút chức năng Tiện ích, chọn Xóa

 • Chương trình hiển thị cửa sổ xác nhận, nhấn để xóa hóa đơn:

 • Ngoài ra, người dùng cũng có thể thực hiện Xóa ngay trên danh sách hóa đơn:

Xóa hàng loạt hóa đơn điều chỉnh/ hóa đơn mới đã phát hành
 • Tích chọn các hóa đơn cần xóa
 • Nhấn trỏ xuống nút chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Xóa

 • Nhấn trên cửa sổ xác nhận để xóa hàng loạt hóa đơn vừa chọn.

Sau khi xóa, người dùng có thể đồng bộ lại hóa đơn từ meInvoice về phần mềm kế toán để hạch toán lại. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 09/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay