1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R55 (Phát hành ngày 15/06/2024)
  4. Tự động điều chỉnh số tiền chênh lệch so với hóa đơn khi lập chứng từ từ Quản lý hóa đơn

Tự động điều chỉnh số tiền chênh lệch so với hóa đơn khi lập chứng từ từ Quản lý hóa đơn

1. Nội dung

Chương trình tự động điều chỉnh số tiền chênh lệch giữa chứng từ và hóa đơn vào dòng hàng cuối cùng của chứng từ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R55: Khi lập chứng từ từ phân hệ Quản lý hóa đơn, nếu số tiền trên chứng từ và hóa đơn có chênh lệch một vài đồng lẻ là do số liệu bị làm tròn, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng thực hiện chỉnh sửa.

Từ phiên bản R55: Chương trình sẽ tự động điều chỉnh số tiền chênh lệch trên dòng hàng cuối cùng của chứng từ, giúp người dùng xử lý nhanh chóng mà không cần thực hiện thủ công như trước.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Quản lý hóa đơn, khi số tiền trên chứng từ và hóa đơn có phát sinh chênh lệch thì khi nhấn Cất chứng từ, phần mềm hiển thị cảnh báo sau:

  • Nhấn , chương trình sẽ tự động cập nhật đã điều chỉnh chênh lệch vào dòng hàng cuối cùng trên chứng từ.

 

 

Cập nhật 09/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay