1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R55 (Phát hành ngày 15/06/2024)
 4. Ghi tăng hàng loạt tài sản cố định

Ghi tăng hàng loạt tài sản cố định

1. Nội dung

Chương trình bổ sung chức năng ghi tăng hàng loạt tài sản cố định bằng cách tự nhập liệu hoặc kế thừa thông tin từ chứng từ có phát sinh hạch toán vào nhóm tài khoản tài sản cố định.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

2.1. Chọn Ghi tăng TSCĐ hàng loạt

Người dùng có thể thực hiện chức năng ghi tăng hàng loạt tài sản cố định theo 3 cách sau:

Cách 1: Trên phân hệ Tài sản cố định, tab Ghi tăng, nhấn trỏ xuống tại nút chức năng Thêm và chọn Ghi tăng TSCĐ hàng loạt.

Cách 2: Trên phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Quy trình, chọn Ghi tăng/ Ghi tăng TSCĐ hàng loạt:

Cách 3: Trên màn hình Tổng quan, chọn Ghi tăng TSCĐ hàng loạt:

2.2. Khai báo hàng loạt TSCĐ

 • Khi chọn 1 trong 3 cách trên, chương trình tải lên giao diện Ghi tăng TSCĐ hàng loạt.
 • Tại đây người dùng có thể lựa chọn nhập thủ công hoặc chọn lấy lên thông tin từ chứng từ hạch toán.

Cách 1: Khai báo TSCĐ thủ công

Bước 1: Khai báo thông tin TSCĐ

 • Nhập thông tin tài sản cố định (1)
 • Chọn Thêm dòng (2) để thêm thông tin các TSCĐ khác.

Bước 2:Thiết lập phân bổ

Sau khi khai báo thông tin, người dùng cần thực hiện thiết lập phân bổ lần lượt cho từng tài sản cố định :

 • Click chuột vào dòng tài sản cố định cần thiết lập phân bổ.
 • Trên tab Thiết lập phân bổ, chọn đối tượng phân bổ.
 • Điền tỷ lệ phân bổ: Tổng tỷ lệ phân bổ luôn luôn bằng 100%
 • Khai báo khoản mục chi phí và mã thống kê.

 • Nhấn Ghi tăng, các tài sản cố định vừa được ghi tăng sẽ hiển thị trên tab Ghi tăng của phân hệ Tài sản cố định.

Cách 2: Kế thừa thông tin từ chứng từ hạch toán

Trường hợp đã có chứng từ ghi nhận tài sản cố định, thì người dùng có thể nhấn “Chọn chứng từ” để kế thừa thông tin từ chứng từ mà không cần phải nhập thủ công.

 • Chương trình tải lên giao diện Chọn chứng từ ghi tăng tài sản cố định.
  – Chọn Loại chứng từ: Mua hàng không qua kho/Xuất kho khác hoặc chọn Tất cả để lấy tất cả chứng từ thuộc 2 loại chứng từ lên.
  – Chọn kỳ phát sinh chứng từ
  – Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tải lên các chứng từ có phát sinh nợ TK 211, 212, 213, 217 trong kỳ đã chọn.
  – Tích chọn các chứng từ cần phân bổ tài sản cố định, nhấn Đồng ý

 • Khi đó, chương trình sẽ tự động lấy thông tin từ các chứng từ lên giao diện khai báo hàng loạt tài sản cố định:

 • Người dùng khai báo Loại tài sản, Đơn vị sử dụngThời gian sử dụng cho từng dòng tài sản cố định:

Bước 2: Thiết lập phân bổ

Sau khi khai báo thông tin, người dùng cần thực hiện thiết lập phân bổ lần lượt cho từng tài sản cố định như hướng dẫn tại cách 1.

Cập nhật 09/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay