1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R52 (Phát hành ngày 29/03/2024)
 4. Chọn hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ vào bảng kê hóa đơn mua vào trên tờ khai thuế

Chọn hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ vào bảng kê hóa đơn mua vào trên tờ khai thuế

1. Nội dung

Chương trình cho phép chọn hóa đơn điều chỉnh/thay thế khác kỳ vào bảng kê hóa đơn mua vào trên tờ khai thuế, giúp đơn vị có thể kê khai hóa đơn điều chỉnh vào đúng kỳ phát sinh hóa đơn gốc theo nhu cầu thực tế phát sinh tại đơn vị.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Tính năng áp dụng với cả tờ khai thuế 01/GTGT lần đầu và tờ khai bổ sung theo thông tư 80/2021/TT-BTC (từ kỳ kê khai thuế 2022)

 • Trên Bảng kê mua vào của tờ khai thuế 01/GTGT, nhấn Chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh khác kỳ

 • Chương trình tải lên toàn bộ hóa đơn thay thế/điều chỉnh thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:
  – Có ngày hóa đơn lớn hơn “đến ngày” của kỳ kê khai.
  – Chưa được kê khai trên tờ khai thuế có hiệu lực lớn nhất khác loại và có kèm bảng kê mua vào.

 • Người dùng tích chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn thuộc kỳ kê khai.

 • Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tải những hóa đơn thay thế/điều chỉnh được chọn lên bảng kê mua vào và số liệu trên hóa đơn sẽ được tự động tổng hợp lên tờ khai.

 • Khi nhấn Cất, chương trình hiển thị cảnh báo về ngày hóa đơn:

 • Chọn để hoàn thành thao tác kê khai hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào bảng kê mua vào của tờ khai thuế GTGT.
Cập nhật 25/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay