1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R52 (Phát hành ngày 29/03/2024)
 4. Lập hàng loạt Lệnh sản xuất từ Hóa đơn trên tab Hóa đơn của phân hệ Bán hàng

Lập hàng loạt Lệnh sản xuất từ Hóa đơn trên tab Hóa đơn của phân hệ Bán hàng

1. Nội dung

Phần mềm cho phép lập hàng loạt Lệnh sản xuất theo từng hóa đơn trên tab hóa đơn của phân hệ Bán hàng để nhanh chóng kế thừa thông tin mà không cần phải nhập liệu lại.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Chương trình chỉ có phép lập Lệnh sản xuất nếu hóa đơn thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Hóa đơn có ít nhất 1 dòng mặt hàng có tính chất là thành phẩm và vẫn còn số lượng hàng chưa được lập lệnh sản xuất.
 • Trạng thái hóa đơn:
  – Hóa đơn theo Nghị định 51 không thuộc các trạng thái xóa bỏ
  – Hóa đơn theo Nghị định 123 có mã không thuộc các trạng thái: đã hủy bỏ, chờ cấp mã, Phát hành lỗi, Từ chối cấp mã.
  – Hóa đơn theo Nghị  định 123 không mã không thuộc các trạng thái: Đã hủy bỏ, phát hành lỗi, hóa đơn không hợp lệ.
 • Trên phân hệ Bán hàng, chọn các hóa đơn cần lập lệnh sản xuất.
 • Tại nút chức năng Thực hiện hàng loạt, chọn Lập lệnh sản xuất:

Lúc này sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

TH1: Các hóa đơn được chọn đều thỏa mãn điều kiện lập lệnh sản xuất.

 • Chương trình sẽ tải lên giao diện chọn thành phẩm muốn lập lệnh sản xuất (LSX) từ hóa đơn.
 • Người dùng có thể sửa lại số lượng thành phẩm cần lập LSX lần lượt trên từng hóa đơn nếu cần điều chỉnh.

 • Nhấn Lập lệnh sản xuất, chương trình sẽ tự động lấy thông tin thành phẩm từ hóa đơn và số lượng đã chọn để lập hàng loạt LSX tương ứng với các hóa đơn đã chọn.

TH2: Trong các hóa đơn được chọn có những hóa đơn đã lập lệnh sản xuất hoặc hóa đơn có trạng thái không hợp lệ như đã bị hủy, bị từ chối, bị thay thế,…

 • Khi đó phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo:

 • Chọn , chương trình sẽ tải lên giao diện chọn thành phẩm muốn lập LSX từ những hóa đơn thỏa mãn điều kiện. Thực hiện các thao tác tiếp theo như TH1.

TH3: Tất cả hóa đơn được chọn đều không thỏa mãn điều kiện lập LSX, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 25/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay