1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R50 (Phát hành ngày 02/02/2024)
 4. Lập một phiếu chi tiền mặt/ủy nhiệm chi cho nhiều hóa đơn đầu vào trên phân hệ Quản lý hóa đơn

Lập một phiếu chi tiền mặt/ủy nhiệm chi cho nhiều hóa đơn đầu vào trên phân hệ Quản lý hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép lập một phiếu chi tiền mặt/ ủy nhiệm chi (UNC) cho nhiều hóa đơn đầu vào trên phân hệ Quản lý hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R50: Phần mềm đáp ứng lập hàng loạt phiếu chi/UNC từ các hóa đơn nhưng mỗi hóa đơn là một phiếu chi/UNC. Trường hợp muốn gộp các hóa đơn này vào cùng một phiếu chi/UNC, người dùng phải lập thủ công bằng cách thêm dòng, gây bất tiện và tốn thời gian thực hiện.
 • Từ phiên bản R50:  Phần mềm hỗ trợ lập nhanh phiếu chi/UNC chung cho nhiều hóa đơn.
3. Hướng dẫn trên phần mềm
 • Trên danh sách hóa đơn đầu vào thuộc phân hệ Quản lý hóa đơn.
 • Chọn các hóa đơn cần lập phiếu chi/UNC
 • Nhấn biểu tượng trỏ xuống trên nút chức năng Thực hiện hàng loạt, nhấn trỏ ngang Lập phiếu chi tiền mặt/ Lập ủy nhiệm chi
 • Chọn Lập một phiếu chi

 • Hoặc Lập một ủy nhiệm chi

 • Ví dụ trường hợp chọn Lập một phiếu chi (thực hiện tương tự khi Lập một ủy nhiệm chi.
 • Chọn Lập một phiếu chi, chọn hình thức hạch toán trên hộp thoại Tùy chọn hình thức hạch toán

 • Chương trình tải lên Phiếu chi ngầm định chọn loại chứng từ Chi mua ngoài có hóa đơn, người dùng có thể chọn lại loại chứng từ khác

Cập nhật 02/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay