1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R50 (Phát hành ngày 02/02/2024)
  4. Đồng nhất cách thức gia hạn phần mềm kế toán trên ASP Quản lý và ASP Kế toán

Đồng nhất cách thức gia hạn phần mềm kế toán trên ASP Quản lý và ASP Kế toán

1. Nội dung

Khi khách hàng là kế toán dịch vụ thực hiện mua mới/gia hạn từ phần mềm MISA ASP Kế toán thì chương trình sẽ chuyển tiếp đến giao diện mua hàng/gia hạn trên MISA ASP Quản lý, giúp KTDV có thể sử dụng mã giới thiệu trên MISA ASP Quản lý thuận tiện.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R50: Khi người dùng thực hiện mua mới/gia hạn MISA ASP kế toán ngay trên giao diện phần mềm thì chương trình sẽ chuyển đến giao diện mua hàng của MISA STORE, khi đó nếu người dùng là KTDV có mã giới thiệu nhưng không nhớ thì sẽ cần quay lại MISA ASP quản lý để xem lại mã giới thiệu của mình, gây bất tiện và gián đoạn thao tác mua hàng/gia hạn phần mềm.
  • Từ phiên bản R50: Đối với người dùng là KTDV, khi thực hiện mua hàng/gia hạn phần mềm MISA ASP Kế toán thì sẽ chuyển đến giao diện trên MISA ASP quản lý giúp người dùng có thể sử dụng ngay mã giới thiệu của mình mà không cần điền thông tin trên đơn hàng.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

– Chương trình chuyển tiếp đến luồng “Mua mới” trên MISA ASP Quản lý:

+ Với khách hàng sử dụng gói sản phẩm dùng thử thì khi hết hạn dùng thử chương trình sẽ hiển thị cảnh báo sau:

+ Với khách hàng đang sử dụng gói sản phẩm dùng thử thì trên giao diện phần mềm MISA ASP kế toán sẽ hiển thị cả nút Nâng cấp ngayMua ngay:

Khi đó, KTDV thực hiện Nâng cấp ngay/Mua ngay trên MISA ASP kế toán, chương trình sẽ chuyển tiếp đến giao diện Mua mới trên MISA ASP Quản lý:
Xem hướng dẫn mua mới phần mềm tại đây

– Chương trình chuyển tiếp đến luồng “Gia hạn” trên MISA ASP Quản lý:

Khi có thông báo nhắc khách hàng sắp hết hạn hoặc đã hết hạn phần mềm kế toán, người dùng thực hiện chức năng Gia hạn ngay/Gia hạn trên phần mềm MISA ASP kế toán:

Hoặc nhấn vào thông báo phần mềm sắp hết hạn/đã hết hạn trên quả chuông thì chương trình sẽ chuyển tiếp đến giao diện Gia hạn trên MISA ASP Quản lý:

Xem hướng dẫn gia hạn phần mềm tại đây

Cập nhật 07/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay