1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R50 (Phát hành ngày 02/02/2024)
  4. Thêm cột “Loại tiền” trên Sổ chi tiết mua hàng/ bán hàng, Sổ chi tiết công nợ phải thu/phải trả khi xem theo loại tiền “Tổng hợp”

Thêm cột “Loại tiền” trên Sổ chi tiết mua hàng/ bán hàng, Sổ chi tiết công nợ phải thu/phải trả khi xem theo loại tiền “Tổng hợp”

1. Nội dung

Với các dữ liệu hạch toán đa tiền tệ, khi xem báo cáo bằng loại tiền “Tổng hợp”, phần mềm sẽ hiển thị các nghiệp vụ phát sinh của tất cả các loại tiền. Do đó, chương trình bổ sung thêm cột “Loại tiền” để người dùng dễ dàng nhận biết loại tiền phát sinh của mỗi nghiệp vụ, đáp ứng trên các báo cáo sau:
– Sổ chi tiết mua hàng
– Sổ chi tiết bán hàng
– Chi tiết công nợ phải thu khách hàng
– Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Đối với Sổ chi tiết mua hàng/ bán hàng: phần mềm bổ sung cột Loại tiền và ngầm định ẩn cột này. Người dùng có thể nhấn vào Tùy chỉnh giao diện để chọn hiển thị cột này tùy theo nhu cầu của đơn vị.

Đối với Chi tiết công nợ phải thu khách hàngChi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp: bổ sung cột Loại tiền chỉ trên mẫu ngoại tệ và ngầm định hiển thị như sau:

 

 

Cập nhật 02/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay