1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R52 (Phát hành ngày 29/03/2024)
 4. Thay đổi cách tính thuế TNCN đối với phần lương làm thêm và phụ cấp ăn ca

Thay đổi cách tính thuế TNCN đối với phần lương làm thêm và phụ cấp ăn ca

1. Nội dung

Chương trình thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với phần lương làm thêm và phụ cấp ăn ca để phù hợp với nhu cầu thực tế tại đơn vị theo quy định hiện hành về tính thuế TNCN.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R52: Người dùng phải tính toán số liệu thuế TNCN ngoài file excel rồi nhập vào phần mềm do công thức của phần mềm chưa xét đến quy định về phần tiền lương làm thêm và phụ cấp ăn ca của người lao động, gây bất tiện và tốn thời gian.
 • Từ phiên bản R52: Phần mềm cho phép người dùng tách các khoản phụ cấp ăn trưa và lương làm thêm khi tính thuế TNCN cho người lao động trên phần mềm để đúng với nhu cầu thực tế tại đơn vị.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Theo quy định tại khoản 4, Điều 22, Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH: Định mức phụ cấp ăn giữa ca, ăn trưa chi bằng tiền cho người lao động là 730.000VNĐ, do đó nếu phụ cấp ăn trưa của người lao động vượt ngoài định mức này thì phần chênh lệch so với định mức sẽ bị tính thuế TNCN.
Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP: Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật thì phần chênh lệch trả cao hơn là thu nhập được miễn thuế TNCN.

Theo đó, phần mềm sẽ thay đổi như sau:

Thay đổi trên Quy định lương
 • Trên phân hệ Tiền lương, tab Quy trình
 • Chọn Quy định lương

 • Tại mục Thuế TNCN, chương trình bổ sung Mức phụ cấp ăn trưa tối đa không chịu thuế TNCN:

Thay đổi trên Bảng lương
  • Từ phiên bản R52, khi thực hiện Thêm bảng lương, chương trình sẽ tải lên bảng lương theo quy định mới nhất với thay đổi như sau:
   – Tại nhóm cột Lương làm thêm, bảng lương hiện hành cập nhật thêm cột Số tiền miễn thuế TNCN: chương trình sẽ tự động tính toán số tiền miễn thuế TNCN dựa trên quy định mới nhất.
   – Tại nhóm cột Phụ cấp, chương trình bổ sung thêm cột Ăn trưa: cho phép người dùng có thể nhập giá trị, với những giá trị vượt định mức 730.000 VNĐ, chương trình sẽ tự động tính thuế cho phần chênh lệch đó theo quy định.

Đối với những bảng lương đã được lập trước đó mà người dùng muốn cập nhật theo quy định mới nhất, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 26/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay