1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R52 (Phát hành ngày 29/03/2024)
 4. Trả tiền theo hóa đơn cho hàng loạt nhà cung cấp cùng lúc

Trả tiền theo hóa đơn cho hàng loạt nhà cung cấp cùng lúc

1. Nội dung

Khi thực hiện chức năng trả tiền theo hóa đơn, người dùng có thể thanh toán cho nhiều nhà cung cấp cùng lúc thay vì phải thanh toán lần lượt cho từng nhà cung cấp như trước đây.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thanh toán theo hóa đơn cho nhiều nhà cung cấp trên phần mềm, người dùng có thể thực hiện chức năng “Trả tiền theo hóa đơn nhiều nhà cung cấp” tại các phân hệ: Mua hàng, Tiền mặt, Tiền gửi.

Phân hệ Mua hàng:
 • Trên tab Quy trình, nhấn trỏ chuột tại nghiệp vụ Trả tiền theo hóa đơn

 • Chương trình tải lên giao diện Trả tiền theo hóa đơn nhiều nhà cung cấp.
 • Tại đây người dùng khai báo tham số để lấy lên chứng từ công nợ.
 • Nhấn Lấy dữ liệu

 • Chương trình tải lên các chứng từ công nợ trong kỳ như sau:

 • Chọn những chứng từ công nợ sẽ tiến hành thanh toán.

 • Lựa chọn hình thức hạch toán gộp cùng một phiếu hoặc tách riêng phiếu.

TH1: Hạch toán gộp cùng một phiếu

 • Nhấn Trả tiền, chương trình tải lên Ủy nhiệm chi và tự động tổng hợp số tiền cần phải trả trên các chứng từ đã chọn theo từng nhà cung cấp:

 • Kiểm tra lại số tiền và nhấn Cất để hoàn thành.

TH2: Hạch toán tách riêng phiếu

 • Nhấn Trả tiền, chương trình tải lên hàng loạt Ủy nhiệm chi tương ứng với số lượng chứng từ công nợ đã chọn.

 • Khi người dùng chọn tài khoản chi cho một trong các ủy nhiệm chi trong danh sách, chương trình sẽ hiển thị thông báo cho phép người dùng lựa chọn sử dụng tài khoản ngân hàng chi tiền cho toàn bộ ủy nhiệm chi hoặc không.

 • Nếu chọn Có, chương trình sẽ sử dụng một tài khoản ngân hàng đã lựa chọn để thực hiện thanh toán cho toàn bộ chứng từ công nợ đã chọn.
 • Người dùng tự chọn các tài khoản ngân hàng cho từng Ủy nhiệm chi nếu lựa chọn Không.
 • Sau khi đã kiểm tra thông tin, người dùng nhấn Cất toàn bộ hoặc lần lượt từng chứng từ.

Ngoài phân hệ Mua hàng, người dùng còn có thể thực hiện thanh toán cho hàng loạt nhà cung cấp trên phân hệ Tiền mặt/ Tiền gửi (thao tác trên 2 phân hệ tương tự nhau) theo 2 cách sau:

Cách 1: Tại tab Quy trình, chọn Chi Tiền/ Trả tiền theo hóa đơn nhiều nhà cung cấp.

Cách 2: Tại Tab Chi Tiền, chọn Thêm/Trả tiền theo hóa đơn nhiều nhà cung cấp.

Sau khi chọn chức năng Trả tiền theo hóa đơn nhiều nhà cung cấp theo một trong hai cách trên, người dùng thực hiện các bước tiếp theo như tại phân hệ Mua hàng.

Cập nhật 25/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay