1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ
  3. Làm dịch vụ kế toán cho Khách hàng

Làm dịch vụ kế toán cho Khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn Kế toán dịch vụ làm dịch vụ kế toán cho khách hàng.

2. Các bước thực hiện

Kế toán dịch vụ đăng nhập vào phần mềm AMIS Kế toán của khách hàng để làm việc.

Trường hợp 1: Khách hàng chưa có phần mềm AMIS Kế toán

Với khách hàng chưa có phần mềm AMIS Kế toán, MISA đang cung cấp sản phẩm AMIS Kế toán dành riêng cho doanh nghiệp sử dụng Kế toán dịch vụ đang hoạt động trên nền tảng MISA ASP.

Điểm khác giữa sản phẩm AMIS Kế toán dành riêng cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ và sản phẩm AMIS Kế toán thông thường là:

  • AMIS Kế toán dành riêng cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ: Doanh nghiệp có thể xem báo cáo và gửi tài liệu.
  • AMIS Kế toán thông thường: Doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ.

Vậy để Kế toán dịch vụ có thể làm dịch vụ kế toán cho khách hàng chưa có phần mềm AMIS Kế toán, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kế toán dịch vụ đăng ký nhận phần mềm Amis Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính hộ khách hàng hoặc mua phần mềm hộ khách hàng.

Lưu ý: Khách hàng có thể tự đăng ký nhận phần mềm Amis Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính hoặc tự mua phần mềm.

Bước 2: Kế toán dịch vụ truy cập vào phần mềm Kế toán của khách hàng để làm việc.

Trường hợp 2: Khách hàng đã có phần mềm AMIS Kế toán 

Bước 1: Khách hàng phân quyền cho kế toán dịch vụ sử dụng phần nềm AMIS Kế toán của mình.

Bước 2: Kế toán dịch vụ đăng nhập phần mềm Amis Kế toán của khách hàng để thực hiện các công việc kế toán được thuê.

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan