1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ
  3. Làm dịch vụ kế toán cho khách hàng

Làm dịch vụ kế toán cho khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn Kế toán dịch vụ làm dịch vụ kế toán cho khách hàng

2. Các bước thực hiện

Kế toán dịch vụ đăng nhập vào phần mềm AMIS Kế toán của khách hàng để làm việc.

Trường hợp 1: Khách hàng chưa có phần mềm AMIS Kế toán

Với khách hàng chưa có phần mềm AMIS Kế toán, MISA đang cung cấp sản phẩm AMIS Kế toán dành riêng cho doanh nghiệp sử dụng Kế toán dịch vụ đang hoạt động trên nền tảng MISA ASP. Xem thông tin chi tiết gói sản phẩm tại đây.

Để có thể làm dịch vụ kế toán cho khách hàng chưa có phần mềm AMIS Kế toán, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mua phần mềm AMIS Kế toán cho khách hàng

Bước 2: Kế toán dịch vụ truy cập vào phần mềm Kế toán của khách hàng để làm việc hoặc phân công cho nhân viên thực hiện.

Trường hợp 2: Khách hàng đã có phần mềm AMIS Kế toán 

Bước 1: Khách hàng phân quyền cho kế toán dịch vụ sử dụng phần nềm AMIS Kế toán của mình.

Bước 2: Kế toán dịch vụ đăng nhập phần mềm Amis Kế toán của khách hàng để thực hiện công việc kế toán.

Cập nhật 23/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan