1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ
  3. Trao đổi với Khách hàng

Trao đổi với Khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thức liên hệ giữa Kế toán dịch vụ và Doanh nghiệp cần thuê Kế toán dịch vụ

2. Hướng dẫn

Cách 1: Trao đổi trên ASP phiên bản Web

1. Vào mục Trao đổi, chọn xem tin nhắn của Khách hàng/Người lạ.

2. Thực hiện trao đổi.

  • Chát nội dung cần trao đổi.
  • Gửi file tài liệu/hình ảnh.

3. Quản lý tài liệu đã nhận/gửi từ doanh nghiệp.

  • Xem lại tài liệu/hình ảnh.

  • Tìm kiếm nhanh tài liệu/ảnh
    • Theo thời gian.

    • Hoặc tên tài liệu/hình ảnh.

Lưu ý:

Cách 2: Trao đổi trên AMIS Kế toán

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 27/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan