1. Trang chủ
  2. Kế toán dịch vụ
  3. Trao đổi với Doanh nghiệp cần thuê KTDV

Trao đổi với Doanh nghiệp cần thuê KTDV

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thức liên hệ giữa Kế toán dịch vụ và Doanh nghiệp cần thuê Kế toán dịch vụ

2. Hướng dẫn

  • Cách 1: Trao đổi trên ASP phiên bản Web

(Phim) – Chat, gửi tài liệu

  • Cách 2: Trao đổi trên phiên bản Mobile

(Phim) – Gọi điện, chat, gửi tài liệu

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan