1. Trang chủ
 2. Phân công nhân viên phụ trách ASP Kế toán của khách hàng

Phân công nhân viên phụ trách ASP Kế toán của khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn admin ASP/trưởng nhóm Kế toán dịch vụ phân quyền phụ trách ASP Kế toán của doanh nghiệp cho nhân viên.

2. Các bước thực hiện

Admin thực hiện: Phân công nhân viên phụ trách ASP Kế toán của khách hàng

Trường hợp 1: Phân công nhân viên phụ trách từng khách hàng.

1. Vào mục Khách hàng, tại dòng thông tin khách hàng cần phân công nhân viên phụ trách, nhấn mũi tên mục Xem chi tiết, chọn Phân công phụ trách.

2. Phân công vai trò và dữ liệu cho nhân viên phụ trách:

  • Quản trị hệ thống: Có toàn quyền trên hệ thống MISA ASP.
  • Vài trò Quản lý dữ liệu: Có quyền sử dụng tất cả các tính năng trên MISA ASP Kế toán của doanh nghiệp.
  • Vai trò Nhân viên nhập liệu: Chỉ có quyền nhập liệu trên MISA ASP Kế toán của khách hàng.
  • Vai trò Nhân viên công nợ: Phụ trách công nợ khách hàng (Xem, sửa chi tiết công nợ, tổng hợp công nợ)
  • Vai trò Nhân viên kiểm soát: Quản lý thông tin nhân viên, hồ sơ khách hàng, quản lý thông tin công nợ, tài liệu khách hàng, quản lý ASP Kế toán.
  • Nhân viên được phân công trên dữ liệu nào thì chỉ xem và thực hiện chức năng được phân công được trên dữ liệu đó.

3. Dữ liệu của khách hàng trên danh sách Khách hàng hiển thị tên nhân viên được phân công theo vai trò.

Lưu ý:

Trường hợp 2: Phân công nhân viên phụ trách cùng lúc hàng loạt khách hàng.

  • Phân công vai trò phụ trách MISA ASP Kế toán của khách hàng cho nhân viên, nhấn Hoàn thành.

Nhân viên được phân công thực hiện: Chấp nhận tham gia công ty được phân công phụ trách

Xem hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý:

Có thể thay đổi khách hàng phụ trách cho nhân viên.

Cập nhật 14/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?