1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R51 (Phát hành ngày 06/03/3024)
  4. Cho phép lọc riêng các khách hàng/nhà cung cấp có phát sinh trong kỳ trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả theo công trình

Cho phép lọc riêng các khách hàng/nhà cung cấp có phát sinh trong kỳ trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả theo công trình

1. Nội dung

Chương trình cho phép người dùng lọc riêng các khách hàng/nhà cung cấp (KH/NCC) phát sinh trong kỳ trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả theo công trình để thuận tiện theo dõi.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R51: Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả theo công trình lấy lên tất cả KH/NCC có số dư gắn với công trình tính đến kỳ báo cáo.
  • Từ phiên bản R51: Chương trình cho phép người dùng tích chọn “Chỉ lấy khách hàng/nhà cung cấp có phát sinh trong kỳ” khi khai báo tham số báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả theo công trình. Theo đó, báo cáo sẽ chỉ lấy lên những KH/NCC có công nợ phát sinh trong kỳ báo cáo, giúp đơn vị không bị rối khi xem báo cáo và dễ dàng theo dõi.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Trên phân hệ Bán hàng/Mua hàng, chọn tab Báo cáo
  • Tại nhóm Báo cáo theo công trình chọn Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả theo công trình

  • Sau đó người dùng khai báo tham số báo cáo.
  • Tại đây, người dùng tích chọn “Chỉ lấy khách hàng phát sinh trong kỳ”/”Chỉ lấy nhà cung cấp phát sinh trong kỳ”

  • Chương trình sẽ chỉ trả về danh sách các KH/NCC có số dư và phát sinh trong kỳ báo cáo:

 

Cập nhật 27/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay