1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R51 (Phát hành ngày 06/03/3024)
  4. Cho phép lựa chọn tự động ngầm định mã khách hàng/nhà cung cấp theo Mã số thuế

Cho phép lựa chọn tự động ngầm định mã khách hàng/nhà cung cấp theo Mã số thuế

1. Nội dung

Chương trình đáp ứng người dùng lựa chọn tự động ngầm định mã khách hàng và mã nhà cung cấp theo mã số thuế (MST) để giảm thao tác thủ công trong việc thêm mới dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản 51: Đơn vị muốn theo dõi khách hàng/ nhà cung cấp theo MST khi thêm mới một hay hàng loạt khách hàng/nhà cung cấp phải thực hiện sao chép MST của từng đối tượng vào cột mã KH/NCC.
  • Từ phiên bản R51: Chương trình bổ sung chức năng theo dõi mã khách hàng/ nhà cung cấp theo mã số thuế, phần mềm sẽ tự động ngầm định mã KH/NCC là mã số thuế tương ứng của đối tượng khi người dùng lựa chọn chức năng này.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Vào Thiết lập/ Tùy chọn/ Tùy chọn chung

  • Tại Tùy chọn chung/Khác, chọn tại dòng “Theo dõi mã Khách hàng/Nhà cung cấp theo mã số thuế”

  • Sau khi thiết lập thành công thì trên bất kỳ thao tác nào có phát sinh việc thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp, chương trình sẽ tự động ngầm định mã KH/NCC là MST của đối tượng đó.

Lưu ý:
– Người dùng có thể sửa lại mã KH/NCC theo nhu cầu theo dõi của đơn vị.
– Trường hợp KH/NCC không có MST thì phần mềm sẽ để trống và người dùng tự điền mã KH/NCC.

 

Cập nhật 29/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay