1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R51 (Phát hành ngày 06/03/3024)
 4. Tổng hợp số tiền thuế GTGT từ hóa đơn lên danh sách chứng từ mua hàng khi mua hàng trước và nhận hóa đơn sau

Tổng hợp số tiền thuế GTGT từ hóa đơn lên danh sách chứng từ mua hàng khi mua hàng trước và nhận hóa đơn sau

1. Nội dung

Chương trình tổng hợp số tiền thuế GTGT từ hóa đơn lên danh sách chứng từ Mua hàng hóa, dịch vụ trên phân hệ Mua hàng khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng trước và nhận hóa đơn sau.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R51: Với trường hợp mua hàng trước, nhận hóa đơn sau thì sau khi nhận hóa đơn thành công, chương trình chỉ cập nhật số hóa đơn và trạng thái nhận hóa đơn sang danh sách chứng từ mua hàng.
 • Từ phiên bản R51: Chương trình sẽ cộng thêm tiền thuế GTGT vào cột Tiền thuế GTGT và cột Tổng tiền thanh toán trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ sau khi nhận hóa đơn thành công, giúp người dùng thuận tiện kiểm tra, đối chiếu.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng trước, nhận hóa đơn sau; người dùng thực hiện 2 bước như hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Lập chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn
 • Trên phân hệ Mua hàng, tab Mua hàng hóa, dịch vụ:

 • Chọn chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn
 • Khai báo thông tin chứng từ và nhấn Cất

 • Lúc này tại dòng chứng từ mua hàng NK00078 trên danh sách chứng từ mua hàng hóa dịch vụ đang hiển thị trạng thái là chưa nhận hóa đơn và không có giá trị của cột tiền thuế GTGT:

Bước 2: Hạch toán hóa đơn vào phần mềm sau khi nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp
 • Trên tab Nhận hóa đơn, nhấn Thêm

 • Chương trình hiển thị cửa sổ Chọn chứng từ mua hàng hóa cần nhận hóa đơn
 • Nhập tên nhà cung cấp và kỳ báo báo, chọn Lấy dữ liệu

 • Phần mềm tải lên danh sách chứng từ mua hàng theo nhà cung cấp và kỳ báo cáo đã chọn.
 • Tích chọn chứng từ cần nhận hóa đơn
 • Nhấn Đồng ý

 • Chương trình tải lên giao diện nhận hóa đơn mua hàng, người dùng kiểm tra lại thông tin, điền số hóa đơn và nhấn Cất để hoàn thành.

 • Sau khi hoàn thành bước nhận hóa đơn, trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ sẽ cập nhật trạng thái đã nhận hóa đơn và hiển thị số tiền thuế GTGT:

Cập nhật 29/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay