1. Trang chủ
 2. Khác
 3. R51 (Phát hành ngày 06/03/3024)
 4. Liệt kê rõ danh sách VTHH có tính chất dịch vụ nhưng chọn Kho và TK kho trên Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái

Liệt kê rõ danh sách VTHH có tính chất dịch vụ nhưng chọn Kho và TK kho trên Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái

1. Nội dung

Phần mềm chỉ rõ các mặt hàng có tính chất là dịch vụ nhưng lại chọn kho và tài khoản kho trên chứng từ khi xem Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái, giúp người dùng không tốn nhiều thời gian để thực hiện thủ công các thao tác đối chiếu tìm mặt hàng chênh lệch.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R51: Phần mềm chỉ cảnh báo nguyên nhân chênh lệch mà không chỉ rõ mặt hàng nào. Do vậy, với những chứng từ có nhiều dòng hàng thì người dùng mất rất nhiều thời gian thực hiện thao tác thủ công để tìm kiếm mặt hàng chênh lệch.
 • Từ phiên bản R51: Với những phát hiện chênh lệch trên Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái, phần mềm chỉ rõ mặt hàng đang chênh lệch giúp người dùng có thể kiểm tra lại ngay mà không cần thực hiện đối chiếu thủ công.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

 • Tại nhóm báo cáo Kho thuộc phân hệ Báo cáo, chọn Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái:

 • Sau đó khai báo tham số báo cáo:

 • Chương trình tải lên Báo cáo đối chiếu kho và sổ cái.
 • Nhấn Xem chi tiết trên cột Chi tiết chênh lệch

 • Phần mềm hiển thị danh sách chứng từ có thể lệch giữa kho và sổ cái trong kỳ báo cáo:
 • Tại cột Nguyên nhân chênh lệch, phần mềm ghi chú nguyên nhân dẫn đến chênh lệch.

 • Với nguyên nhân chênh lệch là “Chứng từ chọn vật tư hàng hóa có tính chất là dịch vụ có chọn kho và TK kho”, phần mềm cho phép nhấn “Xem chi tiết” để mở ra danh sách các mặt hàng có tính chất là dịch vụ những vẫn chọn kho và tài khoản kho để người dùng tiện kiểm tra.

 • Như vậy phần mềm đã chỉ rõ mã hàng và tên hàng của VTHH gây chênh lệch giữa kho và sổ cái, người dùng có thể sửa lại ngay mà không mất thời gian tìm kiếm mã hàng gây chênh lệch nữa.

 

 

 

Cập nhật 29/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay