1. Trang chủ
  2. Khác
  3. R51 (Phát hành ngày 06/03/3024)
  4. Cho phép lọc và sắp xếp các cột Trường mở rộng và cột tự thêm trên Báo cáo

Cho phép lọc và sắp xếp các cột Trường mở rộng và cột tự thêm trên Báo cáo

1. Nội dung

Phần mềm cho phép lọc và sắp xếp giá trị trên các cột của Báo cáo, bao gồm cả cột trường mở rộng và cột tự thêm, đáp ứng nhu cầu theo dõi báo cáo, tìm kiếm giá trị trên báo cáo của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R51: Chương trình chưa hỗ trợ lọc và sắp xếp giá trị trên các cột Trường mở rộng và các cột do người dùng tự thêm.
Từ phiên bản R51: Người dùng có thể lọc và sắp xếp giá trị trên các cột này giống như các cột ngầm định sẵn có của phần mềm.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Xem thêm hướng dẫn tự thêm cột trên báo cáo tại đây.

Hướng dẫn cách lọc cột
  • Nhấn trỏ xuống tại tiêu đề cột, chọn điều kiện lọc (1) và nhập giá trị lọc (2).
  • Nhấn Lọc

  • Hệ thống tải lên giá trị theo điều kiện lọc như sau:

Hướng dẫn cách sắp xếp giá trị cột

Ví dụ: Trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, cột Doanh số bán chưa có thuế GTGT đang sắp xếp theo ngày hóa đơn.

  • Để sắp xếp doanh số bán chưa có thuế GTGT theo giá trị tăng dần, người dùng nhấn đúp chuột vào tiêu đề cột, chương trình sẽ tự động sắp xếp dữ liệu theo giá trị tăng dần:

  • Để sắp xếp theo chiều ngược lại, người dùng tiếp tục nhấn đúp chuột vào tiêu đề cột hoặc nhấn vào ký hiệu tam giác bên cạnh.
  • Khi giá trị trong cột đã được sắp xếp giá trị tăng hoặc giảm thì bên cạnh tiêu đề cột sẽ có ký hiệu tam giác thể hiện tương ứng.
  • Trường hợp cần quay về sắp xếp ngầm định của báo cáo, người dùng click vào tên tiêu đề cột đến khi không còn ký hiệu hình tam giác nữa.

 

Cập nhật 29/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay