1. Trang chủ
  2. Khác
  3. Tính năng mới

Tính năng mới

Nội dung

R2

Nội dung Mô tả
Cải tiến việc quản lý số lương người dùng sản phẩm AMIS Kế toán(gói miễn phí 01 năm tài chính)

Với gói AMIS Kế toán dùng miễn phí trong vòng 1 năm, Kế toán dịch vụ có tối đa 02 tài khoản người dùng truy cập được vào dữ liệu AMIS Kế toán của khách hàng:

  • 1 tài khoản admin:
    • Có quyền sử dụng tất cả các tính năng trên dữ liệu AMIS Kế toán của khách hàng.
    • Thông tin tài khoản admin lấy theo thông tin khi đăng ký nhận miễn phí 01 năm sử dụng AMIS Kế toán nên thường là thông tin của giám đốc đơn vị kế toán dịch vụ.
  • 1 tài khoản chỉ có quyền nhập liệu trên dữ liệu AMIS Kế toán của khách hàng (có thể thay đổi).

Trên thực tế, giám đốc đơn vị Kế toán dịch vụ không trực tiếp làm dịch vụ kế toán mà sẽ phân công cho nhân viên thực hiện, vì vậy bản R2 cho phép:

Cập nhật 16/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan