VI. Tính năng mới

R26 (Phát hành ngày 02/12/2022)

Nội dung Mô tả
1. Chỉ hiển thị kết quả tra cứu tờ khai/giấy nộp tiền của những KH do người dùng được phân công Từ phiên bản R26: Danh sách kết quả tra cứu trên tab Tờ khai hoặc Giấy nộp tiền sẽ chỉ hiển thị các khách hàng mà người dùng được phân công phụ trách với vai trò có quyền “Xem” phân hệ “Tờ khai & Giấy nộp tiền“.
2. Bổ sung thông tin phiên bản Từ phiên bản R26: Chương trình bổ sung thêm thông tin phiên bản phẩn mềm.

3. Thay đổi lại giao diện thông tin công nợ trên form khai báo thông tin khách hàng Từ phiên bản R26: Chương trình cải tiến giao diện thông tin công nợ trên form khai báo thông tin khách hàng:

 • Khai báo được các tài khoản phần mềm mà KTDV cần theo dõi.
 • Đính kèm được file trên mục Dịch vụ cung cấp.
 • Giao diện khai báo dễ nhìn.

Xem chi tiết tại đây.

R25 (Phát hành ngày 14/11/2022)

Nội dung Mô tả
1. Cho phép kế toán dịch vụ quản lý hợp đồng ký kết với khách hàng trên phần mềm Xem chi tiết tại đây.
2. Tra cứu giấy nộp tiền đã nộp cơ quan thuế Xem chi tiết tại đây.
3. Bổ sung tiện ích nhắc nhở trên phần mềm Xem chi tiết tại đây.

R24

Nội dung Mô tả
Cho phép kế toán dịch vụ tra cứu lại các tờ khai đã nộp Xem chi tiết tại đây.

R19

Nội dung Mô tả
1. Cho phép doanh nghiệp dùng song song AMIS Kế toán và ASP Kế toán

Từ phiên bản R19: Khác hàng có thể sử dụng đồng thời AMIS Kế toán và ASP Kế toán.

Lưu ý: Tài khoản đặt mua AMIS Kế toán và ASP kế toán phải trùng nhau.

Xem chi tiết tại đây.

2. Tạo mới mã giảm giá khi mua phần mềm/gia hạn dịch vụ

Xem chi tiết tại đây.

3. Tạo nhanh đơn hàng mới từ đơn hàng đã đặt

Xem chi tiết tại đây.

R18

Nội dung Mô tả
1. Đáp ứng luồng mua/gia hạn hàng loạt AMIS Kế toán cho khách hàng. Xem chi tiết:

Mua hàng loạt.

Gia hạn hàng loạt.

2. Tạo nhanh đơn hàng mới từ đơn hàng đã đặt Xem chi tiết tại đây.

R17 (Phát hành ngày 24/02/2022)

Nội dung Mô tả
1. Kế toán dịch vụ mua giấy phép sử dụng ASP Kế toán cho hàng loạt khách hàng Xem chi tiết tại đây.
2. Kế toán dịch vụ gia hạn giấy phép sử dụng ASP kế toán cho hàng loạt khách hàng. Xem chi tiết tại đây.
3. Ngừng đáp ứng tính năng đăng ký sử dụng ASP Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính hộ khách hàng trực tiếp trên phần mềm Từ ngày 24/02/2022, Kế toán dịch vụ sẽ không thể đăng ký sử dụng ASP Kế toán miễn phí trong 1 năm tài chính hộ khách hàng trực tiếp trên phần mềm, nếu muốn đăng ký hộ khách hàng, Kế toán dịch vụ liên hệ ban phát triển sản phẩm qua emai: [email protected] để được hướng dẫn chi tiết.
4. Bổ sung thông tin hạn sử dụng ASP Kế toán của khách hàng Khi xem chi tiết thông tin khách hàng, tại mục Thông tin gói sản phẩm hiển thị thời gian khách hàng còn được sử dụng ASP Kế toán.

R16

Nội dung Mô tả
1. Bổ sung trang giới thiệu MISA ASP dành cho hộ cá nhân kinh doanh Truy cập website: asp.misa.vn để xem thông tin chi tiết.

2. Cải tiến luồng nhận miễn phí AMIS Kế toán dành cho hộ cá nhân kinh doanh Các bước đăng ký nhận miễn phí AMIS kế toán dành cho hộ kinh doanh thực hiện tương tự như trường hợp đăng ký của doanh nghiệp.

 • Tại giao diện đăng ký chọn Đăng ký cho Hộ kinh doanh và thực hiện tương tự theo hướng dẫn tại đây.

 

R13

Nội dung Mô tả
1. Nhập khẩu danh sách khách hàng Xem chi tiết tại đây.
2. Kế toán dịch vụ trao đổi nội bộ trực tiếp trên ASP Xem chi tiết tại đây.
3. Kế toán dịch vụ xem ai là người giao công việc cho mình để tiện trao đổi. Từ phiên bản R13: KTDV có thể biết được ai là người đã giao việc cho mình để tiện trao đổi khi cần. Click vào Tên công việc để xem chi tiết.

4. Từ giao diện chứng từ được lập trên phần mềm kế toán, cho phép tham chiếu đến hóa đơn/tài liệu gốc được dùng để lập chứng từ.

Trước phiên bản R13: Đối với gói dành cho doanh nghiệp thuê KTDV: Hiện tại sau khi lập chứng từ từ tệp tài liệu doanh nghiệp gửi chưa có link liên kết từ chứng từ ra hóa đơn gốc.
=> KTDV kiểm tra đối chiếu Chứng từ với hóa đơn không được nhanh.

Từ phiên bản R13 trở đi:  Các chứng từ lập từ tệp tài liệu của KTDV thì cho phép link đến các chứng từ, hóa đơn gốc để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu. Xem chi tiết tại đây.

R12 (Phát hành ngày 03/11/2021)

Nội dung Mô tả
1. Kế toán dịch vụ có thể chuyển tài liệu đang quản lý trên mục Tài liệu khách hàng sang Tài liệu nội bộ Trước phiên bản R12 ASP: Nếu có những tài liệu đang được lưu trữ trên mục Tài liệu khách hàng, muốn chuyển sang mục Tài liệu nội bộ, Kế toán dịch vụ phải thực hiện tải tài liệu về từ Tài liệu khách hàng và thực hiện đính lại trên Tài liệu nội bộ, mất thời gian và không hiệu quả khi làm việc.

Từ phiên bản R12 ASP trở đi: Kế toán dịch vụ có thể thực hiện việc chuyển tài liệu từ phần quản lý Tài liệu khách hàng sang Tài liệu nội bộ luôn, giúp tiết kiệm thao tác và thời gian khi làm việc.

Xem chi tiết tại đây.

2. Cải tiến tính năng trao đổi: Cho phép dán trực tiếp (paste) dữ liệu từ clipboard vào nội dung trao đổi

Trước phiên bản R12 ASP: Khi trao đổi (Chat), nếu Kế toán dịch vụ/doanh nghiệp muốn hỏi ý kiến khách hàng thì thường phải chụp ảnh lại màn hình, lưu lại, sau đó upload lại lên mục chat nên rất mất thời gian.

Từ phiên bản R12 ASP trở đi: Kế toán dịch vụ/doanh nghiệp có dán trực tiếp (paste) dữ liệu từ clipboard vào nội dung trao đổi, giúp giảm lược các thao tác phải thực hiện.

3. Cải tiến tính tải tài liệu lên mục Tài liệu: Cho phép tải lên cả một thư mục chứa tài liệu

Trước phiên bản R12 ASP: Kế toán dịch vụ chỉ có thể thực hiện tải tệp từ một thư mục lên phần mềm để lưu trữ.

Từ phiên bản R12 ASP trở đi: Kế toán dịch vụ có thể chọn một thư mục, phần mềm sẽ tự động tải lên tất cả các tài liệu thuộc thư mục đó, giúp tiết kiệm thời gian.

4. Cải tiến chức năng quản lý khách hàng: Quản lý và phân loại khách hàng theo nhóm Trước phiên bản R12 ASP: Nếu Kế toán dịch vụ có khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, nếu muốn quản lý khác hàng theo các nhóm (VD: Khối doanh nghiệp, Khối doanh nghiệp kế toán thuế, Khối kiểm toán,…) thì không thực hiện được mà chỉ có thể quản lý tổng hợp khách hàng. Ngoài ra, với khách hàng là cá nhân, hộ cá thể thì chưa quản lý được trên phần mềm.

Từ phiên bản R12 ASP: Kế toán dịch vụ có thể quản lý danh mục khách hàng theo nhiều nhóm dạng cây. Đồng thời cho phép quản lý cả các khách hàng cá nhân, hộ cá thể.

Xem chi tiết tại đây.

5. Kế toán dịch vụ có thể nhận các thông báo mới nhất về sản phẩm như: có những tính năng mới nào được phát triển và khi nào sẽ có,… Trước phiên bản R12 ASP: Khi có thông tin về lịch đào tạo sản phẩm hoặc khi sản phẩm có tính năng mới gì hay được phát hành, Kế toán dịch vụ đang được nhận thông báo qua các kênh chat ngoài như: zalo, messeger,…, việc nhận thông báo qua các kênh mạng xã hội nhiều khi sẽ khiến Kế toán dịch vụ bị trôi mất thông tin.

Từ phiên bản R12 ASP: Mỗi khi có buổi đào tạo về sản phẩm hoặc các tính năng mới được phát hành, kế toán dịch vụ có thể nhận được thông báo từ phần mềm.

Xem chi tiết tại đây

6. Kế toán dịch vụ có thể biết được có bao nhiêu khách hàng của mình đang sử dụng sản phẩm AMIS Kế toán có bản quyền Trước phiên bản R12 ASP: Kế toán dịch vụ chỉ quản lý được tổng số lượng khách hàng mà không biết đâu là khách hàng do mình tự cập nhật, đâu là khách hàng đã mua phần mềm AMIS Kế toán được phần mềm tự động cập nhật.

Từ phiên bản R12 ASP: Kế toán dịch vụ có thể tổng hợp và thống kê có bao nhiêu khách hàng do mình khai báo, có bao nhiêu khách hàng đã được cấp bản quyền AMIS Kế toán.

Xem chi tiết tại đây

7. Tăng thời gian lưu trữ dữ liệu trong thùng rác lên 6 tháng Trước phiên bản R12 ASP: Với các công ty kế toán dịch vụ, khi có nhân viên nghỉ việc mà nhân viên nhận bàn giao chưa có thời gian rà soát lại tài liệu của từng khách hàng ở mục Tài liệu của tôi hoặc trong Thùng rác. Hiện tại, phần mềm đang cho phép:

 • Nhân viên tạo tài liệu được phép xóa tài liệu do mình tạo ra, đồng thời tài liệu bị xóa sẽ được chuyển vào thùng rác và được lưu trữ trong đó tối đa 30 ngày
 • Nhân viên xóa tài liệu được phép khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn tài liệu lưu trữ trong thùng rác

Khi đó, nếu nhân viên nghỉ việc cố tình xóa đi tài liệu khách hàng thì công ty sẽ bị mất dữ liệu của khách hàng.

Từ phiên bản R12 ASP: Thời gian lưu trữ tài liệu trọng thùng rác sẽ được tăng từ 30 ngày lên 6 tháng để cho Kế toán dịch vụ mới có thời gian rà soát lấy lại các tài liệu quan trọng của khách hàng.

R11 (Phát hành ngày 15/10/2021)

Nội dung Mô tả
1. Kế toán dịch vụ có thể biết được có thông báo mới từ phần mềm thông qua cảnh báo bằng âm thanh Trước phiên bản R11 ASP: Khi có các thông báo mới từ phần mềm, do tập trung vào công việc nên Kế toán dịch vụ thường không để ý đến các thông báo bằng text hiển thị luôn lúc đó, dẫn đến bị trôi mất tin nhắn.

Từ phiên bản R11 ASP trở đi: Ngoài việc đọc được thông tin có tin nhắn mới bằng text, Kế toán dịch vụ có thể nhận biết thêm các thông báo thông qua cảnh báo bằng âm thanh, tránh được việc để trôi thông tin

2. Tính năng chỉnh sửa file excel: Cho phép Kế toán dich vụ được chỉnh sửa các file excel được quản lý trong mục Tài liệu

Trước phiên bản R11 ASP: Kế toán dịch vụ đã có thể tiến hành gửi, nhận và chia sẻ tài liệu công việc với khách hàng khi trao đổi (Chat) hoặc chia sẻ ra bên ngoài. Tuy nhiên, để chỉnh sửa được tài liệu thì Kế toán dịch vụ lại phải tài tài liệu về, thực hiện chỉnh sửa, sau đó lại gắn lại vào phần mềm, mất rất nhiều thời gian và số lượng thao tác thực hiện nhiều

Từ phiên bản R11 ASP trở đi: Chương trình cho phép Kế toán dịch vụ có thể mở, chỉnh sửa và lưu lại các tài liệu dưới định dạng excel ngay trên phần mềm mà không cần phải tải về, giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả công trong công việc

R9 (Phát hành ngày 09/09/2021)

Nội dung Mô tả
1. Kế toán dịch vụ đánh giá mức độ hài lòng khi sử dụng MISA ASP Trước phiên bản R9 ASP: Nếu có ý kiến đóng góp về phần mềm, Kế toán dịch vụ phải liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn, hỗ trợ của MISA để trao đổi, điều này chưa thật sự thuận tiện với NSD.

Từ phiên bản R9 ASP trở đi: Kế toán dịch vụ có thể để lại ý kiến đánh giá, đóng góp ngay trên chương trình mà không phải liên hệ với nhân viên MISA như trước đây. Dựa trên ý kiến đóng góp đó, MISA sẽ cải tiến sản phẩm tốt hơn nữa.

2. Tính năng lập chứng từ từ tài liệu: Cho phép Kế toán dich vụ lập chứng từ mua hàng từ tài liệu nhận của doanh nghiệp

Trước phiên bản R9 ASP: Chương trình đã cho phép hạch toán Chứng từ bán hàng ngay từ tài liệu nhận của doanh nghiệp khi trao đổi (Chat)

Từ phiên bản R9 ASP trở đi: Chương trình cho phép hạch toán thêm Chứng từ mua hàng ngay từ tài liệu nhận của doanh nghiệp khi trao đổi (Chat)

3. Cải tiến tính năng trao đổi: Cho phép trích dẫn và thu hồi tin nhắn Trước phiên bản R9 ASP: Khi trao đổi (Chat):

 • Kế toán dịch vụ/doanh nghiệp muốn nhắc lại nội dung đã trao đổi trước đó thì phải soạn lại tin nhắn nên rất mất thời gian.
 • Trong quá trình trao đổi, kế toán dịch vụ/doanh nghiệp có thể gửi nhầm nội dung tin nhắn, dễ khiến người nhận hiểu sai vấn đề muốn truyền tải.

Từ phiên bản R9 ASP trở đi:

 • Kế toán dịch vụ/doanh nghiệp có thể nhanh chóng trích dẫn nội dung tin nhắn đã trao đổi trước đó vào câu trả lời của mình.
 • Kế toán dịch vụ/doanh nghiệp có thể thu hồi tin nhắn đã gửi nhầm trong vòng 1h gửi tin nhắn giúp hạn chế những hiểu nhầm không đáng có.

Xem chi tiết tại đây.

4. Cải tiến chức năng quản lý công nợ khách hàng: Dịch vụ cung cấp đã khai báo sẽ được gợi ý trong phần diễn giải, khi tích chọn, chương trình tự động hiển thị giá dịch vụ Trước phiên bản R9 ASP: Khi cập nhật công nợ của hàng chục khách hàng, việc cập nhật dòng diễn giải và giá trị công nợ cũng tốn rất nhiều thời gian của kế toán dịch vụ.

Từ phiên bản R9 ASP: Khi nhập diễn giải công nợ:

 • Chương trình sẽ gợi ý nội dung diễn giải theo toàn bộ nội dung đã khai báo tại mục Dịch vụ cung cấp.
 •  Chỉ cần tích chọn nội dung gợi ý, chương trình sẽ tự động hiển thị giá dịch vụ.

Từ đó, việc cập nhật công nợ sẽ trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.

5. Khi Khách lạ gửi tin nhắn, KTDV có thể xem thông tin email, SĐT của vị khách này để thuận tiện liên hệ Trước phiên bản R9 ASP: Khi khách hàng lạ gửi tin nhắn cho kế toán dịch vụ từ Website ASP:

 • Chương trình sẽ yêu cầu khách hàng để lại thông tin email, số điện thoại.
 • Sau đó, tự động gửi nội dung tin nhắn phản hồi của Kế toán dịch vụ cho khách hàng qua email, số điện thoại đó.

Vì vậy, kế toán dịch vụ không biết được email, số điện thoại của khách lạ để chủ động liên lạc nếu cần gấp.

Từ phiên bản R9 ASP trở đi: Khi trao đổi (Chat) với khách hàng lạ, Kế toán dịch vụ có thể xem được thông tin emai, số điện thoại của vị khách đó để chủ động liên lạc khi cần bằng cách click chuột vào trên khách hàng.

6. Chia sẻ tài liệu cho khách hàng qua email hoặc các ứng dụng xã hội Trước phiên bản R9 ASP: Khi không thường xuyên ngồi tại văn phòng, khách hàng không thể xem nhanh được tài liệu do kế toán dịch vụ gửi vì phải ngồi máy tính hoặc truy cập AMIS Kế toán mới xem được.

Việc khách hàng phản hồi chậm có thể khiến công việc không được đảm bảo đúng tiến độ.

Từ phiên bản R9 ASP trở đi:  Kế toán dịch vụ có thể chia sẻ tài liệu cho khách hàng qua email hoặc các ứng dụng xã hội ngay trên chương trình để xin ý kiến khách hàng giúp giải quyết công việc nhanh chóng.

7. Quản lý Kế toán dịch vụ phân quyền cho nhân viên có quyền/không có quyền đăng ký nhận miễn phí và khởi tạo dữ liệu kế toán cho khách hàng Trước phiên bản R9 ASP: Tất cả nhân viên có tài khoản đăng nhập MISA ASP tại đơn vị đều có thể đăng ký nhận miễn phí và khởi tạo dữ liệu AMIS kế toán cho khách hàng.

Việc này có thể khiến đơn vị mất kiểm soát trong việc quản lý các doanh nghiệp tham gia nền tảng.

Từ phiên bản R9 ASP trở đi: Quản lý Kế toán dịch vụ có thể phân quyền cho nhân viên có quyền/không có quyền đăng ký nhận miễn phí và khởi tạo dữ liệu kế toán cho khách hàng phục vụ công tác quản lý.

R8 (Phát hành ngày 17/08/2021)

Nội dung Mô tả
1. Bổ sung báo cáo tình hình thực hiện công việc Trước phiên bản R8 ASP: Chương trình cho phép kế toán giao việc cho nhân viên và quản lý được các thông tin công việc như công việc giao cho ai phụ trách, hạn hoàn thành là khi nào nhưng chưa có báo cáo theo dõi tình hình thực hiện, tiến độ công việc.

Từ phiên bản R8 ASP: Chương trình bổ sung thêm báo cáo tình hình thực hiện công việc giúp kế toán dịch vụ quản lý được tình trạng xử lý công việc của nhân viên theo khách hàng, thời gian, trạng thái công việc để phân công, điều chỉnh cho phù hợp.

2. Cải tiến chức năng ghi chú Trước phiên bản R8 ASP:

 • Kế toán dịch vụ có thể thêm nội dung ghi chú cần lưu ý với từng khách hàng nhưng khi tra cứu lại thì chưa xem được cụ thể ai là người ghi chú, ghi chú vào thời gian nào.
 • Để tra cứu/thêm nội dung ghi chú, kế toán dịch vụ phải vào mục thông tin chi tiết của khách hàng chọn mục Ghi chú mới có thể thực hiện.

Từ phiên bản R8 ASP:

 • Chương trình lưu lại thông tin ngày, giờ, người thực hiện ghi chú, kế toán dịch vụ có thể theo dõi chi tiết thông tin ghi chú của khách hàng theo thời gian, biết được ai là người thực hiện ghi chú.
 • Chương trình bổ sung thêm chức năng Ghi chú trên danh sách khách hàng, có thể tra cứu/thêm nhanh nội dung ghi chú ngay trên danh sách mà không cần qua bước vào Thông tin chi tiết khách hàng.
 • Xem chi tiết tại đây.
3. Quản lý được tài liệu nội bộ của Đơn vị kế toán dịch vụ trên ứng dụng Tài liệu của ASP.

Trước phiên bản R8 ASP: Kế toán dịch vụ mới chỉ quản lý được tài liệu của từng khách hàng, chưa quản lý được tài liệu nội bộ của đơn vị, toàn bộ tài liệu nội bộ đều phải quản lý ngoài ứng dụng nên chưa thuận tiện cho việc tra cứu nhanh của nhân viên khi đang làm việc trên ASP.

Từ phiên bản R8 ASP: Tại phân hệ Tài liệu bổ sung thêm tab Tài liệu nội bộ, đơn vị có thể quản lý tài liệu nội bộ luôn trên ứng dụng ASP để nhân viên tiện tra cứu khi cần.

4. Thêm nhanh công việc cho hàng loạt khách hàng hoặc nhân viên.

Trước phiên bản R8 ASP:

 • Khi giao việc cho nhân viên, với mỗi công việc, quản lý chỉ có thể giao cho 1 người phụ trách (có thể thêm người liên quan), nếu phát sinh công việc mà toàn bộ nhân viên đều phải thực hiện thì phải thêm cho lần lượt từng nhân viên, rất mất thời gian.
 • Khi lập kế hoạch thực hiện công việc của khách hàng, quản lý chỉ có thể tạo công việc lần lượt cho từng khách hàng, với những công việc như Kê khai thuế GTGT, lập báo cáo tài chính… định kỳ thì khách hàng nào cũng cần được thực hiện. Vì vậy, cùng một mẫu công việc, định kỳ phải thêm cho từng khách hàng rất bất tiện.

Từ phiên bản R8 ASP:

5. Cải tiến chức năng trao trên giao diện trao đổi Tiện ích 1: Xem ngay các tài liệu đã gửi/nhận khi đang trao đổi (Chat) với doanh nghiệp

 • Trước phiên bản R8 ASP: Khi đang trao đổi (Chat) với doanh nghiệp trên ASP, nếu muốn xem lại các tài liệu đã gửi/ nhận từ doanh nghiệp trước đó, kế toán dịch vụ phải thoát giao diện trao đổi-> vào danh sách khách hàng-> chọn khách hàng đang chát-> chọn xem Tài liệu tại cột chức năng, sau đó lại quay lại giao diện chát với khách hàng=> Phải click 5 lần, rất mất thời gian.
 • Từ phiên bản R8 ASP: Tại giao diện trao đổi trên ASP bổ sung nút Xem tài liệu đã lưu, kế toán dịch vụ có thể xem nhanh tài liệu đã gửi/nhận chỉ với 1 click chuột.

Tiện ích 2: Xem các tài liệu dạng word, powerpoint, excel…,trực tiếp khi trao đổi mà không cần tải về.

 • Trước phiên bản R8 ASP: Khi trao đổi với doanh nghiệp các tài liệu dạng word, powerpoint, excel…, kế toán dịch vụ phải tải file về mới có thể xem file.
 • Từ phiên bản R8 ASP: Khi trao đổi với doanh nghiệp các tài liệu dạng word, powerpoint, excel…, kế toán dịch vụ có thể xem trực  trên chương trình mà không phải qua bước tải về giúp tiết kiệm thời gian thực hiện công việc.
6. Xem chứng từ tại giao diện tài liệu dạng danh sách trên ASP Trước phiên bản R8 ASP:

 • Tại giao diện tài liệu dạng danh sách trên ASP, chưa hiển thị Số chứng từ đã hạch toán của tài liệu, nếu muốn xem lại chứng từ thì kế toán dịch vụ phải truy cập AMIS Kế toán, tìm Số chứng từ để xem=> rất mất thời gian.
 • Khi sửa/xóa chứng từ trên AMIS kế toán, chương trình chưa cập nhật được thông tin đã sửa/xóa sang chứng từ trên ASP=> Chứng từ trên ASP không chính xác và đồng nhất với chứng từ trên AMIS kế toán.

Từ phiên bản R8 ASP:

 • Tại giao diện tài liệu dạng danh sách trên ASP, chương trình hiển thị Số chứng từ đã hạch toán, Kế toán dịch vụ có thể nhấn vào Số chứng từ để xem chi tiết chứng từ đã lập giúp tiết kiệm thời gian.
 • Khi sửa/xóa chứng từ trên AMIS kế toán, chương trình tự động cập nhật được thông tin đã sửa/xóa sang chứng từ trên ASP giúp đồng nhất chứng từ với AMIS kế toán.
7. Cải tiến giao diện đánh giá của doanh nghiệp dành cho kế toán dịch vụ Xem chi tiết tại đây.

R7 (Phát hành ngày 22/07/2021)

Nội dung Mô tả
1. Bổ sung báo cáo chi tiết và tổng hợp công nợ khách hàng Chương trình cho phép lập báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp công nợ khách hàng.
2. Đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho hàng loạt khách hàng cùng lúc Đơn vị kế toán dịch vụ có thể đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán cho hàng loạt khách hàng cùng lúc để tiết kiệm thời gian.
3. Quản lý kế toán dịch vụ phân quyền làm việc với tài liệu cho nhân viên  Trước phiên bản R7 ASP: Nhân viên được phân quyền phụ trách khách hàng nào thì có toàn quyền với tài liệu của khách hàng đó.

Từ phiên bản R7 ASP: Quản lý kế toán dịch vụ có thể phân quyền lại quyền làm việc với tài liệu của khách hàng cho nhân viên phục vụ công tác quản lý.

4. Tại giao diện trao đổi trên ASP, Kế toán dịch vụ có thể phân quyền cho doanh nghiệp có quyền/không có quyền sử dụng chung các thư mục tài liệu đang quản lý.

Xem chi tiết tại đây.

5. Tại giao diện trao đổi trên ASP, kế toán dịch vụ có thể hạch toán chứng từ dựa trên các hình ảnh (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi,….) đã gửi/nhận với doanh nghiệp.

Xem chi tiết tại đây.

6. Xóa tài liệu tạm thời

Khi xóa tài liệu của khách hàng, tài liệu sẽ được đưa vào thùng rác, có thể phục hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày xóa.

7. Đánh dấu tài liệu đã lưu

Doanh nghiệp thường gửi nhiều tài liệu cho kế toán dịch vụ cùng lúc, vì vậy khi kế toán dịch vụ lưu tài liệu vào các thư mục để quản lý thì gặp khó khăn không biết mình đang lưu đến ảnh nào.

Từ phiên bản R7 ASP: Khi kế toán dịch vụ lưu tài liệu do doanh nghiệp cung cấp vào các thư mục đang quản lý, chương trình sẽ đánh dấu các thư mục đã lưu để kế toán dịch vụ dễ dàng nhận biết.

8. Cải tiến tính năng trao đổi tài liệu

Trên giao diện trao đổi giữa doanh nghiệp với kế toán dịch vụ, chương trình hiển thị số lượng tài liệu đã gửi, đã nhận để kế toán dịch vụ và doanh nghiệp theo dõi, đảm bảo gửi đủ và nhận đủ tài liệu.

9. Khai báo đúng thông tin kỳ tính dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp

Khi khai báo thông tin kỳ tính dịch vụ cung cấp cho khách hàng với các dịch vụ thực hiện theo lần như Quyết toán thuế hay tư vấn bộ máy kế toán, có thể khai báo được kỳ tính phí theo Lần hoặc Vụ việc để phản ánh đúng kỳ tính phí.

10. Cải tiến giao diện đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán.

Tách riêng địa chỉ Số nhà, tên đường, phốĐịa chỉ đầy đủ trên giao diện đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán

R6 (Phát hành ngày 04/07/2021)

Nội dung Mô tả
1. Bổ sung một số tiện ích cho kế toán dịch vụ tại giao diện Trao đổi trên AMIS Kế toán. Từ phiên bản R6 ASP:

2. Kế toán dịch vụ phân quyền cho doanh nghiệp có quyền/không có quyền sử dụng chung các thư mục tài liệu đang quản lý tại giao diện trao đổi trên AMIS Kế toán.  

Xem chi tiết tại đây.

 

3. Bổ sung cảnh báo khi đăng ký nhận miễn phí/khởi tạo dữ liệu AMIS Kế toán Khi đăng ký nhận miễn phí AMIS Kế toán hoặc khởi tạo dữ liệu, nếu số điện thoại/email khai báo trên thông tin doanh nghiệp trùng với số điện thoại/email của kế toán dịch vụ (bao gồm cả người dùng và admin) thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo cho NSD biết để khai báo lại cho đúng. Xem chi tiết tại đây.

R5 (Phát hành ngày 19/06/2021)

Nội dung Mô tả
1. Kế toán dịch vụ có thể trao đổi, gửi tài liệu với doanh nghiệp ngay trên AMIS Kế toán.  Xem chi tiết tại đây.
2. Thay đổi luồng phân công nhân viên làm việc trên AMIS Kế toán của khách hàng. Ở những phiên bản trước:

 • Kế toán dịch vụ chỉ có tối đa 02 tài khoản truy cập được vào dữ liệu AMIS Kế toán của doanh nghiệp để làm việc.
 • Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ chỉ có 01 cơ sở dữ liệu, điều này chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp: Quản lý số liệu tài chính và quản trị nội bộ riêng biệt.

Từ phiên bản ASP R5:

 • Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ không giới hạn số lượng kế toán dịch vụ có thể truy cập để làm việc.
 • Mỗi gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có nhiều cơ sở dữ liệu theo nguyên tắc:
  • 02 cơ sở dữ liệu/1 năm tài chính.
  • 01 dữ liệu do chương trình tạo sẵn khi đăng ký nhận miễn phí hoặc mua gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ.
  • Sau đó, Kế toán dịch vụ hoặc doanh nghiệp tự tạo thêm các cơ sở dữ liệu khác theo nhu cầu quản lý. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Do có nhiều cơ sở dữ liệu nên chương trình cho phép admin phân quyền quản lý cho nhân viên theo cơ sở dữ liệu (nhân viên được phân công làm việc trên cơ sở dữ liệu nào của khách hàng nào thì chỉ có quyền với cơ sở dữ liệu đó)
 • Thay vì phân công 01 nhân viên nhập liệu cho mỗi khách hàng như trước đây, admin có thể phân công 01 hoặc nhiều nhân viên phụ trách các cơ sở dữ liệu của khách hàng theo 1 trong 2 vai trò:
  • Vai trò quản lý AMIS Kế toán.
  • Vai trò nhân viên nhập liệu.
 • Do không còn giới hạn số lượng nhân viên làm việc trên AMIS Kế toán của khách hàng nên không còn thao tác Xác nhận nhân viên nhập liệu như trước đây.
 • Việc phân công vai trò quản lý AMIS Kế toán cho nhân viên sẽ thay cho luồng Bàn giao quyền quản lý AMIS Kế toán cho nhân viên trước đây.
 • Xem hướng dẫn phân công nhân viên phụ trách AMIS Kế toán của khách hàng mới nhất tại đây.
 • Xem thông tin mới nhất về gói AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ tại đây.
3. Bổ sung thêm các tiện ích trên các giao diện dạng danh sách.

Trên các giao diện dạng danh sách, có thể: Lọc theo cột, căn chỉnh kích thước cột, thay đổi vị trí cột, xuất excel danh sách công việc. Xem chi tiết tại đây.

4. Cải tiến Website ASP.
 • Khi doanh nghiệp ghé thăm Website ASP sẽ thấy ngay các kế toán dịch vụ hàng đầu.
 • Doanh nghiệp có thể chia sẻ hồ sơ của Kế toán dịch vụ qua email/facebook cho các doanh nghiệp khác cùng tham khảo.
 • Với doanh nghiệp có nhu cầu thuê kế toán dịch vụ nhưng không có thời gian để trực tiếp tìm kiếm kế toán dịch vụ phù hợp thì có thế để lại thông tin và nhu cầu để được hỗ trợ.
 • Xem chi tiết tại đây.
5. Bỏ một số thông tin khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng miễn phí AMIS Kế toán trong 01 năm tài chính. Khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng miễn phí AMIS Kế toán trong 01 năm tài chính, không cần khai báo thông tin Thông tư hạch toán và thông tin phương pháp tính thuế.

R4

Nội dung Mô tả
1. Doanh nghiệp trao đổi với kế toán dịch vụ ngay trên phần mềm AMIS Kế toán.

Ở những phiên bản trước: Doanh nghiệp nếu muốn trao đổi (gửi chứng từ, tài liệu) với kế toán dịch vụ thì phải thực hiện như sau:

 • Đăng nhập vào website ASP.
 • Tìm đúng kế toán dịch vụ đang hợp tác trên website.
 • Sau đó mới có thể trao đổi với kế toán dịch vụ.

Từ phiên bản ASP R4: Doanh nghiệp có thể trao đổi, gửi chứng từ, tài liệu cho kế toán dịch vụ ngay trên phần mềm AMIS Kế toán giúp bảo mật thông tin tài chính của doanh nghiệp.

2. Quản lý Kế toán dịch vụ có thể thiết lập hiển thị/không hiển thị tên Kế toán dịch vụ khi trao đổi với doanh nghiệp.

Ở những phiên bản trước: Khi kế toán dịch vụ trao đổi với doanh nghiệp, tên kế toán dịch vụ hiển thị trên màn hình chát đang là tên công ty kế toán dịch vụ, doanh nghiệp không thể biết cụ thể mình đang trao đổi với kế toán dịch vụ nào.

Từ phiên bản ASP R4: Quản lý kế toán dịch vụ có thể thiết lập hiển thị tên/vài trò kế toán dịch vụ trên màn hình chát để doanh nghiệp nắm được cụ thể mình đang trao đổi với ai trong công ty kế toán dịch vụ.

3. Kế toán dịch vụ có thể sử dụng số điện thoại hoặc email của chủ doanh nghiệp để đăng ký nhận miễn phí phần mềm AMIS Kế toán dành cho doanh nghiệp sử dụng kế toán dịch vụ trên MISA ASP

Ở những phiên bản trước: Kế toán dịch vụ phải nhập email của chủ doanh nghiệp khi đăng ký nhận miễn phí phần mềm amis kế toán cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ lại không sử dụng email, do đó không thuận tiện cho kế toán dịch vụ khi đăng ký.

Từ phiên bản ASP R4: Nếu doanh nghiệp không sử dụng email thì Kế toán dịch vụ có thể đăng ký bằng số điện thoại của doanh nghiệp (tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng email thì vẫn ưu tiên đăng ký bằng email)

4. Bổ sung tiện ích nhắc nhở các công việc cần thực hiện cho kế toán dịch vụ Ở những phiên bản trước: Chương trình đã đáp ứng các chức năng quản lý công việc giúp kế toán dịch vụ nhanh chóng nắm bắt được công việc từ tổng quan đến chi tiết, tuy nhiên một số kế toán dịch vụ do khối lượng công việc quá nhiều nên vẫn bị trễ hoặc sót công việc.

Từ phiên bản ASP R4: ASP Bổ sung thêm tiện ích nhắc nhở ngay trên chương trình các công việc đã quá hạn, các công việc cần thực hiện trong ngày, trong tuần để kế toán dịch vụ đảm bảo tiến độ công việc.

5. Quản lý Kế toán dịch vụ có thể cho phép/không cho phép nhân viên xem thông tin liên hệ hoặc công nợ của khách hàng.

Ở những phiên bản trước: Nhân viên kế toán dịch vụ có thể xem được toàn bộ thông tin liên quan khách hàng mình đang phụ trách, điều này có khả năng dẫn đến một số rủi ro trong công tác quản lý.

Từ phiên bản ASP R4: Quản lý kế toán dịch vụ có thể không cho nhân viên xem thông tin liên hệ hoặc công nợ của khách hàng.

6. Đơn vị kế toán dịch vụ có chi nhánh tại nhiều tỉnh/thành phố có thể khai báo được  thông tin trụ sở chính và các chi nhánh để khi doanh nghiệp tìm kiếm có thể lựa chọn các chi nhánh phù hợp Ở những phiên bản trước:

 • Đơn vị kế toán dịch vụ có chi nhánh tại các tỉnh/thành phố khác trụ sở chính thì chưa khai báo được trên hồ sơ đơn vị.
 • Do đó, khi doanh nghiệp tìm kiếm Kế toán dịch vụ tại các tỉnh/thành phố mà đơn vị có chi nhánh thì lại không tìm thấy kế toán dịch vụ, điều này làm giảm cơ hội tìm được kế toán dịch vụ phù hợp của doanh nghiệp.

Từ phiên bản ASP R4:

 • Đơn vị kế toán dịch vụ có chi nhánh tại các tỉnh/thành phố khác trụ sở chính có thể khai báo được thông tin chi nhánh trên hồ sơ đơn vị.
 • Từ đó, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thấy kế toán dịch vụ theo tỉnh/thành phố mà đơn vị có chi nhánh, giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội tìm kiếm và hợp tác với kế toán dịch vụ phù hợp nhất.
7. Quản lý Kế toán dịch vụ có thể xem lại lịch sử thao tác của nhân viên phục vụ công tác quản lý Ở những phiên bản trước: Chương trình chưa đáp ứng việc quản lý kế toán dịch vụ có thể xem lại lịch sử thao tác của nhân viên.

Từ phiên bản ASP R4: Quản lý có thể xem lại lịch sử thao tác của nhân viên phục vụ công tác quản lý.

8. Giới thiệu tới các doanh nghiệp cũng như đối tác của MISA ASP thông tin về những kế toán dịch vụ hàng đầu đã triển khai MISA ASP Từ phiên bản ASP R4: Trên website ASP đăng tải các bài viết về các Kế toán dịch vụ hàng đầu để giới thiệu tới các doanh nghiệp cũng như đối tác của MISA ASP.
9. Trên website ASP, thứ tự hiển thị hồ sơ  kế toán dịch vụ sẽ căn cứ theo số lượng khách hàng của kế toán dịch vụ (doanh nghiệp có sử dụng AMIS Kế toán) Từ phiên bản ASP R4: Trên website ASP, thứ tự hiển thị hồ sơ  kế toán dịch vụ sẽ căn cứ theo số lượng khách hàng của kế toán dịch vụ (doanh nghiệp sử dụng AMIS Kế toán)

R3

Nội dung Mô tả
1. Cải tiến việc quản lý số lượng người dùng sản phẩm AMIS Kế toán(gói miễn phí 01 năm tài chính) Mỗi tài khoản AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có tối đa 04 người dùng có thể đăng nhập:

 • 02 người dùng của đơn vị Kế toán dịch vụ:
 • 02 người dùng của Doanh nghiệp:
  • 1 admin có quyền gửi chứng từ và xem báo cáo: Tài khoản này lấy theo thông tin đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán.
  • 1 tài khoản chỉ có quyền gửi chứng từ: Tài khoản này do admin AMIS kế toán của doanh nghiệp phân quyền.
2. Cho phép thiết lập các thông tin hiển thị trên danh sách khách hàng

Trên danh sách Khách hàng của ASP bổ sung thêm các cột thông tin:

 • Mã số thuế/mã QHNS/mã số kinh doanh.
 • Tỉnh/TP
 • Quận/huyện
 • Địa chỉ
 • Ngày thành lập
 • Người liên hệ
 • Chức danh
 • Dịch vụ cung cấp
 • Ghi chú

Và cho phép thiết lập hiển thị/không hiển thị các thông tin trên danh sách khách hàng theo nhu cầu. Xem chi tiết tại đây.

R2

Nội dung Mô tả
Cải tiến việc quản lý số lương người dùng sản phẩm AMIS Kế toán(gói miễn phí 01 năm tài chính)

Mỗi tài khoản AMIS Kế toán dành cho đơn vị sử dụng kế toán dịch vụ sẽ có tối đa 04 người dùng có thể đăng nhập:

 • 02 người dùng của  đơn vị Kế toán dịch vụ:
  • 1 admin có quyền sử dụng tất cả các tính năng trên dữ liệu AMIS Kế toán của doanh nghiệp: Lấy theo thông tin KTDV đăng ký nhận miễn phí/mua AMIS Kế toán hộ doanh nghiệp.
  • 1 người dùng chỉ có quyền nhập liệu trên dữ liệu AMIS Kế toán của khách hàng: Do admin AMIS Kế toán của KTDV phân quyền.
 • 02 tài khoản của Doanh nghiệp:
  • 1 tài khoản admin có quyền gửi chứng từ và xem báo cáo: Lấy theo thông tin người đăng ký nhận miễn phí/mua phần mềm.
  • 1 tài khoản chỉ có quyền gửi chứng từ: Tài khoản này do admin AMIS kế toán của doanh nghiệp phân quyền.
Cập nhật 27/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan